№ 1-2 (2016)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

ТОЛЕРАНТНІСТЬ: ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ

Толерантність і модерність сучасного права PDF
Б. Мелкевік 15-26
Толерантність у ціннісній структурі права PDF
К. Горобець 27-36
Імператив толерантності - витоки і становлення PDF
В. Речицький 37-51
Норма і патологія толерантності в етико-правовому дис- курсі: ескіз проблеми PDF
Н. Ейнгорн 52-66
Свобода слова vs релігійні свободи: пошук нових кордо- нів толерантності PDF
Д. Лук’янов 67-75
Політичні та правові аспекти образу ворога PDF
Є. Гауфман 76-90
Толерантність і «hate speech» в інформаційну епоху PDF
Ю. Размєтаєва 91-105
Епістемологічний перспективізм і толерантність Ганса Урса фон Бальтазара PDF
Д. Бочаров 106-120

СУЧАСНЕ ПРАВОРОЗУМІННЯ

Чинність: репутація правил PDF
П. Вестерман 121-139
Чинність, авторитетність і репутація: рефлексії щодо статті П. Вестерман PDF
К. Горобець 140-154
Чому індивідуальна свобода та автономія права існують і зникають разом PDF
Б. Мелкевік, А. Мелкевік 155-161
Динамічне праворозуміння: до питання предметної ідентифікації сучасної філософсько-правової думки PDF
О. Стовба 162-169
Взаємне визнання у праві. Досвід неможливого PDF
Н. Сатохіна 170-181

ПРАВА ЛЮДИНИ І ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА

Права людини і суверенітет держави у світлі комунікативного підходу до права PDF
А. Поляков 182-196
Мораль, право і судова етика у західній правовій традиції PDF
М. Селлерз 197-203
Судова реформа у контексті верховенства права PDF
В. Смородинський 204-211

ПРАВО І КУЛЬТУРА

Етичний юрист або моральний комп’ютер - історичний і сучасний дискурс щодо недовіри між людиною і машиною PDF
T. Керікмає, П. Мююрсепп, С. Сарав, А. Чочіа 212-228
Погляд Чарльза Тейлора на мультикультуралізм і свободу віросповідання: ключові проблеми PDF
П. Шиманєц 229-237
В. Жага до права: за романом В. Ґолдінґа «Володар мух» Анотація. PDF
Ю. Хижняк 238-251
Канонічне (церковне) право PDF
С. Шевцов 252-266

ФІЛОСОФСЬКІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ГАЛУЗЕВИХ ПРАВОВИХ НАУК І ЮРИДИЧНОЇ ПРАКТИКИ

Офіційна конституційна доктрина: концепція, значущість, головні принципи розвитку PDF
Д. Жалімас 267-280
Чи може існувати в Україні офіційна конституційна доктрина? PDF
В. Речицький 281-291
Авторитарні виклики для сучасного конституціоналізму: досвід деяких країн Східної Європи, Туреччини та України PDF
М. Савчин 292-309

ВИЗНАЧНІ ПОСТАТІ

Євгеній Булигін: концепція права як нормативної системи PDF
С. Максимов 310-317
Моє бачення раціональності права PDF
Є. Булигін 318-323
Гордість вітчизняної теорії права PDF
В. Бігун 324-329
Концепція правової реальності С. Максимова PDF
О. Стовба 330-342
Що є право? Ключові моменти концепції правової реальності PDF
С. Максимов 343-351