Анонси

ЗАПРОШЕННЯ ДО ПУБЛІКАЦІЇ

у тематичному номері наукового журналу «Філософія права і загальна теорія права»

«Цифрові технології, людський досвід і право»

 

Науковий журнал «Філософія права і загальна теорія права» запрошує взяти участь у тематичному номері журналу, який присвячено проблематиці цифрових технологій, людського досвіду і права. Тема є міждисциплінарною та покликана поєднати бачення точних наук, філософську та правову перспективи трансформації права у цифрову добу.

Цифрові технології радикально змінюють людський досвід, із структури якого поступово зникають такі, здавалося б, суто людські його складові, як мислення та дія. Від початку покликана стати частиною нашого життя, сьогодні техніка починає витісняти людський досвід як такий. Нечуваний до цього часу темп розвитку технологій уперше надає людині цілком реальну можливість позбутися усіх тих складнощів, що супроводжують вчинок і що вони збігаються в понятті відповідальності.

З іншого боку, самі технології стають все більш автономними і незалежними від втручання людини. Такі поняття, як свобода волевиявлення, самоусвідомлення і самовизначення, стають занадто розмитими, щоб служити визначальними критеріями правової суб’єктності, а коло потенційних носіїв автономії стає все ширшим. Водночас ідеї автономії, вчинку та відповідальності залишаються фундаментом сучасних правових інститутів. Однак чи не став цей фундамент занадто крихким, щоб і далі утримувати грандіозну будівлю права?

Серед іншого, може бути розглянуто такі питання:

  • Наскільки радикально змінюється людський досвід у цифрову добу і чи залишається він власне людським? Або, можливо, технології лише висвітлюють те, що ми насправді ніколи й не були такими, якими себе уявляли?
  • Чи зберігає людина монополію на дію у світі цифрових технологій?
  • Чи не варто переглянути наші традиційні уявлення про свободу волі та людську дію, а разом з ними – класичні поняття юриспруденції та уявлення про право як таке?
  • Чи зберігає сенс ідея демократії в умовах автоматизації управління та широких можливостей для маніпуляцій за допомогою технологій?
  • Чи піддається справедливість обрахунку і чи здатні рішення, засновані на штучному інтелекті, сприяти справедливості в суспільстві?
  • Чи залишається місце для юридичної відповідальності у світі, де свободний вчинок замінено алгоритмом мінімізації ризиків?
  • Чи залишається при цьому взагалі місце для права, і якщо так, то як ми маємо переосмислити останнє в цифрову добу?

Кінцевий термін подання матеріалів: 31 січня 2022.

Статті слід надсилати на електронну адресу: philosophyoflawjournal@gmail.com.

Керівництво для авторів можна знайти на сайті Журналу:

http://phtl.nlu.edu.ua/about/submissions.

Дата публікації: червень 2022.