Індексація журналу

Членство у професійних асоціаціях та об'єднаннях

Видавець цього журналу - Yaroslav Mudryi National Law University - має міжнародний авторитет у світі наукового видання. Він є членом і бере активну участь у діяльності наступних професійних асоціацій:

Статус в Україні

Видання "Філософія права і загальна теорія права" офіційно зареєстроване як засіб масової інформації з загальнодержавною сферою розповсюдження.
Свідоцтво про державну реєстрацію № КВ №23923-13763Р від 03.04.19 р. (копія свідоцтва)

Бази данних наукової інформації

Каталоги та системи пошуку