Подання

Надсилання статей

Вже маєте Ім'я користувача/Пароль для видання Філософія права і загальна теорія права?
Увійдіть на сайт

Потрібні Ім'я користувача/Пароль?
Зареєструйтеся

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх подань необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

 

Керівництва для авторів

Редколегія приймає до розгляду статті, переклади, рецензії, огляди, інформацію про події у царині філософії права та загальної теорії права.

Статті мають а) містити наукову новизну; б) враховувати провідні сучасні публікації з відповідної проблематики й історію її розгляду; в) відповідати науковим пріоритетам журналу.

Рішення щодо можливості прийняття до друку здійснюється за результатами «подвійного сліпого» рецензування.

Передрук опублікованих матеріалів журналу здійснюється тільки з дозволу автора і редакції.

 

Підготовка та подання рукопису

Рукопис повинен містити:

  • · шифр за Універсальною десятковою класифікацією (УДК);
  • · основний текст статті;
  • · бібліографію;
  • · ім’я та прізвище автора, назву статті, анотацію та ключові слова (5-10 слів) трьома мовами (українська, російська, англійська) (публікація не англійською мовою супроводжується анотацією англійською мовою обсягом не менш як 1800 знаків, включаючи ключові слова; публікація не українською мовою супроводжується анотацією українською мовою обсягом не менш як 1800 знаків, включаючи ключові слова);
  • · інформацію про автора українською та англійською мовами (прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, учене звання, місце основної роботи, посада, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону, ORCID iD)

Уся інформація повинна міститись в одному файлі у форматі .doc або .docх. Назва файлу має складатися з прізвища автора та перших 3-4 слів назви.

Рекомендований обсяг рукопису – від 20 до 40 тис. знаків (за погодженням з редакцією – до 60 тис. знаків).

Поля – 2 см; відступ від лівого краю – 1,25 см; шрифт Times New Roman, розмір шрифту 14, міжрядковий інтервал – 1,5.

Анотації подаються шрифтом 12; міжрядковий інтервал – 1,0; відступ – 1,0.

Рукопис подається українською, англійською або російською мовами.

Матеріали подаються електронною поштою philosophyoflawjournal@gmail.com.

 

Правила цитування й посилання на джерела:

У тексті статті мають бути дотримані загальні правила цитування й посилання на використані джерела згідно з Чикаго стиль: виноски та бібліографія (Chicago style: notes and bibliography). Див. https://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide/citation-guide-1.html. Посилання на нормативні акти та судові справи подаються згідно з міжнародним стилем цитування та посилання в наукових роботах Оскола стиль (OSCOLA Style). Див. OSCOLA (с. 13–32).

У тексті статті необхідно використовувати підрядкові бібліографічні посилання, які розміщуються як примітка в нижній частині сторінки і подаються мовою оригіналу. Під час нумерування підрядкових бібліографічних посилань потрібно застосовувати наскрізне нумерування в межах усієї статті арабськими цифрами. Підрядкові бібліографічні посилання повинні бути надруковані з вирівнюванням по ширині; шрифт Times New Roman, розмір шрифту – 10, міжрядковий інтервал – 1,0.

Для виділення в тексті цитат використовуються лапки «…». Якщо в цитованому тексті, узятому у лапки, є інші цитування та інші слова або вислови, що мають уживатися в лапках, доцільно використовувати лапки різної форми – зовнішні «…» і внутрішні “…” Цитата, яка складається з п’яти і більше рядків тексту, подається в тексті з нового рядка 12 шрифтом через один інтервал з абзацним відступом зліва для всієї цитати і не береться в лапки. Перед блоковою цитатою та після неї йде один рядок відступу.

Якщо автор статті, наводячи цитату, виділяє у ній деякі слова, робиться спеціальне застереження, напр.: (курсив мій. – С. І.).

Бібліографію необхідно розміщувати після тексту статті та складати згідно з Chicago style: notes and bibliography. Джерела розміщуються за алфавітом. Назви журналів скорочувати не потрібно. Список використаний джерел має бути надрукований з виступом 0,5 см, шрифт Times New Roman, розмір шрифту – 12, міжрядковий інтервал – 1,0. Бібліографія подається англійською мовою. Назви кириличних джерел необхідно перекласти, а в кінці посилання зазначити мову оригіналу,  наприклад:

Sartre, Jean-Paul. Being and Nothingness: An Essay on Phenomenological Ontology. Kyiv: Osnovy, 2001 (in Ukrainian).

 

 

 

 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.