№ 1 (2019)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

ПРАВО У МІНЛИВОМУ СВІТІ

Пост-постмодернізм і сучасні тенденції у розвитку філософії права: фінал постмодерністської парадигми або новий початок? PDF
М. Можейко 16-31
Правовість антропо-соціальних явищ: філософські засади ідентифікації PDF
П. Рабінович 32-40
(За)питаючи право: досвід правового і юридичного PDF
О. Стовба 41-56
Досвід права і досвід безправ’я: герменевтична перспектива PDF
Н. Сатохіна 57-70
Право з (не)права: міфологія конституційної революції PDF
C. Рабінович 71-90
Автономно-процесуальна модель права PDF
Ю. Шеляженко 91-111
Бізнес і права людини в умовах конфлікту: міждисциплінарні пошуки нової концепції PDF
О. Уварова 112-129
Право у технологічному світі: ключові точки змін PDF
Ю. Размєтаєва 130-145
Мінливість концепту суб’єкта правовідносин у мінливому світі штучного інтелекту та цифрової людини PDF
О. Радутний 146-167
Структура міжнародно-правової реальності: онтологічний та гносеологічний аспекти PDF
О. Тарасов 168-174

МИР, ЗАСНОВАНИЙ НА ПРАВАХ ЛЮДИНИ

Права людини, мир та поняття права. Історія незавершеної правової революції PDF
І. Тружильо 175-200
Поняття «мир» і «війна» в контексті транснаціонального тероризму PDF
Ф. Ґісбертц 201-217
Права людини та міжнародне кримінальне правосуддя – До висхідного миру PDF
М. Делмас-Марті 218-230

ВИЗНАЧНІ ПОСТАТІ

Природне право як екзистенційне право PDF
В. Майхофер 231-261
Природа речей або сутнісність справи? Буття-як Вернера Майхофера PDF
О. Стовба 262-282

НАУКОВЕ ЖИТТЯ

Мир, заснований на правах людини: ХХVIII Всесвітній конгрес з філософії права та соціальної філософії PDF
С. Максимов 283-294
ПРАВО: МІНЛИВИЙ КОНЦЕПТ У МІНЛИВОМУ СВІТІ (Всеукраїнський круглий стіл у Харкові) PDF
Н. Сатохіна 295-296