№ 2 (2012)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

ФІЛОСОФІЯ І ТЕОРІЯ ПРАВОСУДДЯ

Офіційне тлумачення Конституції: поєднання онтологічного та епістемологічного підходів PDF
Г. Гаджиєв 14-38
Концепт правосуддя в західній філософсько-правовій думці PDF
В. Смородинський 39-48
Принцип пропорційності у судовій діяльності PDF
С. Погребняк 49-55
Філософські проблеми компенсаційного правосуддя у трактуванні Джанни Томпсон PDF
В. Титов 56-60

СУЧАСНЕ ПРАВОРОЗУМІННЯ

Рефлексивність та ідея права PDF
Н. Сіммондз 61-72
Поняття права та сучасна філософська рефлексія PDF
Б. Мелкевік 73-83
Праворозуміння: буття-в-собі, буття-для-себе, буття- для-іншого (досвід феноменологічного аналізу) PDF
А. Козловський 84-94
Темпоральна онтологія права. Пролегомени PDF
О. Стовба 95-101

МЕТОДОЛОГІЯ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ

Завдання герменевтичної філософії права PDF
М. Зірк-Садовскі 102-114
Методологія історико-правової науки в ситуації посткласики PDF
І. Честнов, М. Івіна 115-127

ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОЇ АКСІОЛОГІЇ

Універсалізм і релятивізм цінностей у контексті діалогу правових культур PDF
Х. Бехруз 128-138
Законність і справедливість як сталі ціннісні очікування та орієнтири в історії законодавства і законознавства PDF
В. Графський 139-147

ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОЇ АНТРОПОЛОГІЇ

Антропологічні основи права PDF
С. Максимов 148-155
Особистість і привинення: від Просвітництва до філософії ідеалізму PDF
К. Зеєльман 156-165
Особистість у праві в посткласичній перспективі: абрис концепції PDF
В. І. Павлов 166-177

ПРАВА ЛЮДИНИ

Транспозитивні основи позитивних прав людини PDF
С. Кірсте 178-195
Про необхідність трансформації концепції прав людини у концепцію прав життя PDF
Р. Токарчик 196-215
Конституційний захист соціальних виплат як права власності: порівняльно-правовий аналіз PDF
С. Шевчук 216-233
Розуміння обов’язку держави за статтею 11 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод: проблемні моменти PDF
Т. Фулей 234-244

ПИТАННЯ ЗАГАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ ПРАВА

Чи можлива Універсальна теорія права як спільна концептуальна основа теорій національного і міжнародного права? PDF
П. Рабінович 245-248
Право й економіка: взаємовплив і паритетні начала розвитку PDF
Н. Оніщенко 249-258
Аналіз актуальних тем у сучасній юриспруденції Китаю PDF
Ї. Лю 259-267
Право як феномен культури у концепції Г. Ґінса PDF
О. Литвинов 268-276

ФІЛОСОФСЬКІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ГАЛУЗЕВИХ ПРАВОВИХ НАУК І ЮРИДИЧНОЇ ПРАКТИКИ

Правіжний склад і принцип матеріальної експертизи PDF
В. Трутень 277-287

СОЦІОЛОГІЯ ПРАВА

Конфлікт і договір PDF
Є. Бурлай 288-303
Соціологія радянської держави, права та правосвідомості у вченні М. С. Тимашева PDF
О. Мережко 304-316

ЮРИДИЧНА ЛОГІКА, АРГУМЕНТАЦІЯ, МОВА

Про деякі антиномії правового мислення PDF
А. Вайшвіла 317-333
Свобода, право, мова: концептуальний взаємозв’язок PDF
В. Оглезнєв 334-340
Творення та споживання правових знаків PDF
О. Балинська 341-349

ВИЗНАЧНІ ПОСТАТІ

Ойген Ерліх про закон і правосуддя PDF
М. Антонов 356-368