Про необхідність трансформації концепції прав людини у концепцію прав життя

Автор(и)

  • Р. Токарчик (Університет імені Марії Кюрі-Склодовської, Poland

DOI:

https://doi.org/10.21564/2227-7153.2012.2.184133

Ключові слова:

права людини, права життя, біотехнологія, біоетика, біоправо, біоюриспруденція

Анотація

У статті висвітлюється поміркована позиція, яка одночасно уникає як заохочення до повного заперечення існуючого поняття прав людини, так і до їх беззастережного схвалення. Така позиція свідчить про необхідність модернізації прав людини у зв’язку з їх непристосованістю до сучасних потреб. На сьогодні активно розвивається біотехнологія, котра водночас пробуджує великі сподівання та серйозні загрози для головної цінності, якою завжди є життя. У зв’язку з цим традиційна етика трансформується у біоетику, традиційне право — у біоправо, традиційна юриспруденція — у біоюриспруденцію. Ці перетворення стосуються також прав людини, яким потрібно було б надати нової форми прав життя — біоправа.

Біографія автора

Р. Токарчик, (Університет імені Марії Кюрі-Склодовської

доктор юридичних наук, професор

Посилання

Kuzniar R. Prawa czlowieka. Prawo, instytucje, stosunki mi^dzynarodowe. — Warszawa, 2002.

Gronowska B, Jasudowicz T., Balcerzak M., Lubiszewski M., Mizerski R. Prawa czlowieka i ich ochrona. — Torun, 2005.

Porsdem H. From Civil to Human Rights. Dialogues on Law and Humanities In the United States and Europe. — 2010.

Gerber P. Understanding Human Rights. — 2012.

Tokarczyk R. A. Biojurysprudencja. Podstawy prawa dla XXI wieku. — Lublin, 2008.

Tokarchyk R. A. Biojurisprudence. Foundations of Law for the Twenty-First Century. — Lublin, 2008.

Francis Fukuyama Koniec czlowieka. Konsekwencje rewolucji biotechnologicznej. — Krakow, 2004.

Breczko A. Podmiotowosc prawna czlowieka w warunkach post^pu biotechnome- dycznego. — Bialystok, 2011.

Piechowiak M. Filozofia praw czlowieka. — Lublin, 1999.

Ciszek M. Bezpieczenstwo i prawa czlowieka w dziedzinie etycznych problemow ludzkiej prokreacji. Studium bioetyczno-prawne. — Warszawa, 2011.

Fagan A. Human Rights. Confronting Myths and Misunderstandings. — 2012.

Tokarczyk R. Nauka o uprawnieniach naturalnych // Nauka Polska. — 1993. — № 5.

Tokarczyk R. Interrelation Between Human Rights, Natura Rights and Natural Law Concepts // Protection of Human Rights In Poland and European Communities ed. L. Leszczynski. — Lublin, 1995.

Motyki K. Prawa czlowieka. Wprowadzenie, Wybor zrodel. — Lublin, 1999.

Leksykon ochrony praw czlowieka. 100 podstawowych poj^c / redakcja Michal Balcerzak, Sebastian Sykuna. — Warszawa, 2010.

Baer P. R. Controversies in the Current International Human Rights Debate // Human Rights Working Papers. — 2000. — № 3.

Latawiec A. W poszukiwaniu istoty dylematow etycznych // Etyka wspolczesnych dylematow / pod redakcja Krzysztofa Kalki i Andrzeja Papuzinskiego. — Bydgoszcz, 2006.

Encyklopedia bioetyki / pod redakcja Andrzeja Muszala. — Radom, 2005.

Kiss A. Abuse of Rights // The Max Planck Encyclopedia of Public International Law / ed. R Wolfram. — Oxford, 2008.

Szerzej J. Zajadlo Filozoficzne problemy ochrony praw jednostki // Ochrona praw jednostki / pod redakcja Z. Brodecki. — Warszawa, 2004.

Grzymkowska M. Standardy bioetyczne w prawie europejskim. — Warszawa, 2009.

Morawska E. H. Standardy ochrony praw czlowieka na przykladzie wyrokôw ETP w sprawach przeciwko Polsce // Na wokandzie. ! 2011. ! № 3.

Tokarczyk R. Etyka prawnicza czy prawo etyczne // Panstwo i Prawo. | 2005. | Z. 4.

Wronkowska S., Zielinski M., Ziembinski Z. Zasady prawa. Zagadnienia podstawowe. | Warszawa, 1974.

Dworkin R. Bior^c prawa powaznie. | Warszawa, 1998.

Kelsen H. Czysta teoria prawa. — Warszawa, 1934.

Ross A. Directives and Norms. — London, 1968.

Opaiek K. Z teorii dyrektyw i norm. | Warszawa, 1974.

Niesioiowski J. Normy, dyrektywy, operatywny jako wypowiedzi prawodawcy // Gdanskie Studia Prawnicze. — 2000. — № 7.

Tokarczyk R. Biojurysprudencja w swietle ocen i polemik // Mysl i polityka. | Krakôw, 2011. | Vol. O Mysli Politycznej / redakcja naukowa Bogdan Szlachta.

Poland S. C. Bioethics, Bielaw and Western Legal Heritage [Електронний ресурс]. | Режим доступу : http://bioethics.georgetown.edu/publications/scopenotes/sn45. pdf.

Biller-Andorno N. Eine Untersuchung über das Verhältris von Bioethik und Biorecht [Електронний ресурс]. ! Режим доступу : http://www.research-projects.uzh.ch/ p10825.htm.

Bioethics and Biolaw Trought Literature / ed. D. Carpi. | de Gruyter, 2011.

Tokarczyk R. A. Bioprawo // Slownik bioetyki, biopolityki i ekofilozofii / pod redakcja Mariusza Ciszka. | Warszawa, 2008.

Miller J. Is Legislation In Bioethics Desirable? An Explanation of Aspects of the Intersection of Bioethics and Biolaw // Bioethics and Biolaw. | Copenhagen 2000. ! Vol. I. Judgment of Life / eds. P. Kemp, J. Rendtorff and N. M. Johanssen.

Chen J. Biolaw: Cracking the Code // Kansas Law Review. | 2008. | Vol. 56.

Rendtorff J. D. Basic Principles in Bioethics and Biolaw [Електронний ресурс]. | Режим доступу : http://www.bu.edu/wecp/Papers/Bioe/BioeRend.htm.

Kemp P. Four Ethical Principles in Biolaw // Bioethics and Biolaw. |Copenhagen, 2000. ! Vol. II. Four Ethical Principles / eds. P. Kemp, J. Rendtorff, N. M. Johanssen.

Kemp P, Rendtorff J. D. The Barcelona Declariation. Towards an Integrated Approach to Basic Ethical Principles // Synthesis Philosophica. | 2008. | № 46.

Rendtorff J. D. Basic Principles in Bioethics and Biolaw [Електронний ресурс]. | Режим доступу : http://www.bu.edu/wep/Papers/Bioe/BioeRend.htm.

Beyleveld D., Brownsword R. Human Dignity in Bioethics and Biolaw. | 2001.

Brownsword R. Human dignity, biolaw and the basis of moral community // Journal International de Bioethique. | 2001. | Vol. 21. | № 4.

DwyerD. Beyond Authonomy: The Role of Dignity in «Biolaw» // Oxford Journal of Legal Studies. — 2003. — Vol. 23. — № 2.

Cochrane A. Undignified Bioethics // Bioethics. | 2010. | Vol. 24. | № 5.

Krajewska A. Pojçcie godnosci w prawie europejskim i porz^dkach krajowych w kontekscie rozwoju biomedycyny // Problemy Wspôlczesnego Prawa Miçdzynarodowego Europejskiego i Porôwnawczego. | Vol. IV. A.D. MMVI.

Tokarczyk R. Idea sprawiedliwosci // Tokarczyk R. Filozofia prawa. | Wyd. XI. | Warszawa, 2009.

Fagot-Largeault A. Evaluating and Judging Bionorms vs. Human Judgment // Bioethics and Biolaw. | Copenhagen, 2000. | Vol. I. Judgment of Life / P. Kemp,

J. Rendtorff and N. M. Johanssen.

Hanette-Vauchez S. Reasonableness and Biolaw // Law and Philosophy Library. | 2009. — Vol. 86.

Tokarczyk R. Prawa narodzin, zycia i smierci. | Wyd. X. | Warszawa, 2010.

Stepherd D. Bioethics and Law. — New York, 2005.

Rogowska B. Prawa i wolnosci w systemach etyczno-moralnych // Historia i filozofia praw czlowieka / pod redakj Agnieszki Florczak i Bartosza Bolechowa. — Torun, 2006.

Keane D., McDermott Y. The Challenge of Human Rights. — 2012.

##submission.downloads##

Опубліковано

2012-11-18

Номер

Розділ

ПРАВА ЛЮДИНИ