№ 1-2 (2015)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

РАЦІОНАЛЬНЕ Й ЕМОЦІЙНЕ В ПРАВІ

Правові емоції PDF
Р. Вест 17-39
Розум і права: нейрологія, філософія та засади правової справедливості PDF
М. Мальман 40-71
Гнів розуму і благодать почуттів: обґрунтовуючи емоції у праві PDF
П. Міндус 72-101
Належна повага: честь у житті права PDF
К. Е. Аппіа 102-119
Верховенство права: апофеоз разума или результат эмоционального выбора? PDF
С. Максимов 120-133
Право як емоція обов’язку: концепція нормативної мотивації Л. Й. Петражицького PDF
О. Тимошина 134-147
Раціонально-емоційна матриця правосвідомості як підґрунтя правового регулювання PDF
Ю. Калиновський 148-156
Раціональне та емоційне у правовому регулюванні PDF
Ю. С. Размєтаєва 157-168
Юридичні стандарти, що ґрунтуються на принципі розумності PDF
К. Буряковська 169-177
Емоційність і раціональність у контексті сучасного конституціоналізму PDF
М. Савчин 178-195
Психологічні фактори суддівського розсуду в конституційному правосудді PDF
О. П. Євсєєв 196-203

СУЧАСНЕ ПРАВОРОЗУМІННЯ

Праворозуміння: поняття і типологія PDF
А. Скоробогатов 204-210
Концепт права: спроба системної інтерпретації PDF
К. Горобець 211-223

ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОЇ ОНТОЛОГІЇ

Що таке темпоральна онтологія права? Відповідь критикам PDF
О. Стовба 224-234
Буття-до-смерті і право на життя. До питання про екзистенціальні джерела права PDF
Р. Зимовець 235-249
Право і прощення PDF
Н. Сатохіна 250-256

ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОЇ АКСІОЛОГІЇ

Справедливість як принцип права: основні аспекти PDF
С. Погребняк 257-268
Принцип справедливості тлумачення норм права PDF
С. Прийма 269-280
До питання філософського осмислення та правового визнання людської гідності PDF
О. Грищук 281-288
Аксіологічна криза правової ідеології сучасної української держави PDF
Б. Малишев 289-297

МЕТОДОЛОГІЯ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ

Норми права, логіка та істина PDF
Є. Булигін 298-311
Проблеми взаємодії громадянського суспільства і держави в класичній німецькій правовій традиції другої половини XVIII — першої третини XIX ст. PDF
О. Скрипнюк 312-319
Людвіґ Вітґенштайн і розвиток аналітичної традиції у філософії права PDF
А. Дідікін 320-326

ПИТАННЯ ЗАГАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ ПРАВА

Основоположні права людини: до загальнотеоретичної інтерпретації PDF
П. Рабінович 327-341
До питання про «системний» характер права PDF
М. Антонов 342-351
Глобалізація як нове середньовіччя. Від ієрархії до циркулярності: мережева структура глобального права PDF
Н. Варламова 352-368

ПРАВО І КУЛЬТУРА

Естетика перспективізму в сучасному правознавстві PDF
Д. Бочаров 369-381
Місто і право: за романом М. О. Булгакова «Біла гвардія» PDF
Ю. Хижняк 381-390

ФІЛОСОФСЬКІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ГАЛУЗЕВИХ ПРАВОВИХ НАУК І ЮРИДИЧНОЇ ПРАКТИКИ

Межі інституційної автономії та академічної свободи у сфері вищої освіти PDF
Н. Давидова 391-399
Кібернетичний простір та кібернетичний злочин: спроба посткласичних інтерпретацій PDF
В. Войчишин 400-408

ПРОБЛЕМИ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ

Предмет і призначення історії правових учень як наукової та навчальної дисципліни PDF
В. Смородинський 409-417
«Філософія прав людини»: матеріали до навчального курсу PDF
С. Моїсеєв, Н. Сатохіна, Ю. Размєтаєва 418-435