№ 2 (2013)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

ПРАВА ЛЮДИНИ І ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА В СУЧАСНОМУ СВІТІ

Права людини: філософське обґрунтування та юридичний вимір PDF
Н. Горн 13-32
Права людини: демократичний шлях PDF
Т. Кемпбелл 33-50
Право людини на демократію як наріжний камінь права PDF
С. Кірсте 51-72
Основні права людини як джерело права: постановка питання PDF
В. Лемак 73-79
Права і свободи людини в умовах глобалізації PDF
Ю. Битяк, І. Яковюк 80-93
Чи порушуємо ми права бідних у світі? PDF
Т. Поґґе 94-123
До питання про формування доктрини позитивних зобов’язань держави у сфері прав людини PDF
Г. Христова 124-134
Теоретико-методологічні засади формування концепції правозахисної політики PDF
О. Малько, В. Нирков 135-146
Юридичні перешкоди в реалізації та захисті прав і законних інтересів: поняття й види PDF
В. Панченко, О. Петров 147-154
Після короткого ХХ століття: глобальний поступ верховенства права PDF
М. Крігер 155-175
Верховенство права як юридичне обличчя держави PDF
П. Вестерман 176-184
Про яскравий випадок невизначеності, або Правосуддя перехідного періоду і верховенство права PDF
А. Чарнота 185-193
Верховенство права, глобалізація та проблеми модернізації філософії і теорії права PDF
А. Поляков 194-206
Верховенство права як ціннісно-нормативний феномен PDF
К. Горобець 207-214

СУЧАСНЕ ПРАВОРОЗУМІННЯ

Постмодернізм, право та «прощання з розумом». Критика постмодерної правової концепції PDF
Б. Мелкевік 215-228

МЕТОДОЛОГІЯ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ

Розумність права PDF
Р. Алексі 229-239
Теоретичні альтернативи систематизації права PDF
М. Антонов 240-252

ПИТАННЯ ЗАГАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ ПРАВА

Зміст і межі регулювання людської діяльності правом PDF
В. Смородинський 253-260
Стратегія і тактика законотворчості: проблеми ефективності PDF
Н. Оніщенко 261-266
Квантори «загальності» загальної теорії права PDF
М. Дамірлі 267-275
Правова персонологія: досвід побудови загальної концептуальної основи національного та міжнародного права PDF
О. Тарасов 276-282
Концептуальні основи права ЄС у контексті формування універсальної теорії права PDF
М. Микієвич, В. Мотиль 283-287

ПРАВО І КУЛЬТУРА

Щодо культурно-історичних аспектів взаємовідношення техніки і права PDF
О. Литвинов 288-298
Право у пошуках читача (Відсутня правова реальність Франца Кафки) PDF
С. Максимов, Н. Сатохіна 299-3305

ФІЛОСОФСЬКІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ГАЛУЗЕВИХ ПРАВОВИХ НАУК І ЮРИДИЧНОЇ ПРАКТИКИ

Транслювання конституційних цінностей на галузевий рівень (на прикладі фінансового права) PDF
С. Погребняк 306-319

СОЦІОЛОГІЯ ПРАВА

Конфлікт і закон PDF
Є. Бурлай 320-335
Контури революційного юридичного досвіду PDF
Ю. Ветютнєв 336-345

НАШІ ПАРТНЕРИ

Науковий журнал «Правова політика і правове життя» PDF
О. Малько 346-349

ВИЗНАЧНІ ПОСТАТІ

Філософсько-правові погляди Є. Трубецького (короткі роздуми з нагоди 150-річчя від дня народження видатного мислителя) PDF
Н. Овчинникова 350-357