№ 1 (2013)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА ТА ПРАВА ЛЮДИНИ В СУЧАСНОМУ СВІТІ

Верховенство права PDF
Р. Дворкін 15-23
Спільне у сутності верховенства права і правової держави PDF
К. Туорі 24-28
Верховенство права в Україні: передумови та перс пективи PDF
С. Погребняк 29-36
Держава у системі координат верховенства права PDF
В. Смородинський 37-47
Верховенство права, або Дилема етосу: вирощування чи ме ханічне нав’язування PDF
Ч. Варга 48-64
Принцип верховенства права в судовій практиці України PDF
О. Уварова 65-72
Теорія дискурсу та права людини PDF
Р. Алексі 73-98
Про права PDF
Р. Гібург 99-109
Універсальність прав людини PDF
С. Максимов 110-117
Сучасна теорія прав людини: ліберальні та комунітаристські підходи PDF
С. Моісеєв 118-134
Чи існує взаємозв’язок між підтриманням авторитету Страсбурзького Суду та звуженням можливостей на звернення до нього? PDF
Д. Гудима 135-149

СУЧАСНЕ ПРАВОРОЗУМІННЯ

Деякі сучасні концепції права в Росії та Україні (у світлі потребового праворозуміння) PDF
П. Рабінович 150-168

МЕТОДОЛОГІЯ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ

Правова герменевтика між універсалізмом і контекстуалізмом PDF
Н. Сатохіна 169-179

ПИТАННЯ ЗАГАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ ПРАВА

До питання про можливість створення універсальної теорії права PDF
О. Мережко 180-182
Універсальність права в контексті культурного релятивізму PDF
І. Честнов 183-190
Незастосовність ідеальної моралі у міжнародному PDF
О. Спектор 191-208
Система джерел права Європейського Союзу: загальна характеристика PDF
І. Яковюк 209-220

ПРАВО І КУЛЬТУРА

Роль теорій природного права у створенні сучасного світу (до питання про «другий осьовий час») PDF
О. Литвинов 221-233
Про релігійну традицію у праві PDF
Д. Вовк 234-247

ФІЛОСОФСЬКІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ГАЛУЗЕВИХ ПРАВОВИХ НАУК І ЮРИДИЧНОЇ ПРАКТИКИ

Два партикуляристичних підходи до балансування конституційних принципів PDF
Х. Руїз Манеро 248-259
Філософський смисл класичної та некласичної концепцій авторського права PDF
А. Карташева 260-267

СОЦІОЛОГІЯ ПРАВА

Конфлікт і суд PDF
Є. Бурлай 268-292

ЮРИДИЧНА ЛОГІКА, АРГУМЕНТАЦІЯ, МОВА

Загальна теорiя знакiв Ч. С. Пiрса та теорiя доказiв: точки перетину PDF
Д. Бочаров 293-299

ЗАРУБІЖНІ КОНЦЕПЦІЇ ФІЛОСОФІЇ, СОЦІОЛОГІЇ ТА ЗАГАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ ПРАВА В ХХ СТОЛІТТІ

Позитивізм в англо-американській філософії права. Вчення Герберта Л. А. Харта PDF
С. Касаткін 300-313
Психологічний напрям в європейській науці права XX століття PDF
О. Мережко 314-321

ВИЗНАЧНІ ПОСТАТІ

Філософія права Артура Кауфмана: у пошуках «третього шляху» PDF
О. Стовба 322-328
Попередні зауваження щодо правової логіки та онтології відносин. Засади правової теорії, заснованої на понятті персони PDF
А. Кауфман 329-344
Творчий шлях та правове вчення Ганса Кельзена PDF
М. Антонов 345-353
Єдність і смисл у теорії права Рональда Дворкіна PDF
С. Гест 354-369