№ 1 (2012)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

СУЧАСНЕ ПРАВОРОЗУМІННЯ

Рефлексивність та ідея права PDF
Н. Сіммондз 13-26
Нормативність, метафізика та рішення PDF
Р. Алексі 27-36
Праворозуміння у вітчизняній теорії права: загальносо- ціальний контекст PDF
О. Петришин 37-49
Некласичні природно-правові підходи у філософсько- правовій думці сучасної України PDF
С. Рабінович 50-59
Право та закон: співвідношення в теоретич- ному і практичному сенсах PDF
В. Лемак, О. О. Семерак 60-67

МЕТОДОЛОГІЯ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ

Юридична наука та наукова раціональність (до питання про філософсько-методологічне самовизначення юриспруденції) PDF
М. Тарасов 68-76
Практичний поворот в юридичній теорії PDF
І. Честнов 77-84
Невловима реальність права PDF
Ю. Перм’яков 85-93
Компаративізм як підґрунтя філософії права в пост- постмодерністському контексті PDF
О. Д. Тихомиров 94-100
Істина як онтологічний фундамент юриспруденції PDF
О. Стовба 101-106

СПІВВІДНОШЕННЯ ФІЛОСОФІЇ ПРАВА І ТЕОРІЇ ПРАВА

Співвідношення філософії права і загальної теорії права: історія і сучасністьСпіввідношення філософії права і загальної теорії права: історія і сучасність PDF
М. І. Козюбра 107-115
Філософія права, теорія права та майбутнє теоретико-правової думки PDF
Ч. Варга 116-130

ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОЇ АКСІОЛОГІЇ

Ідея цінностей у концепції неориторики та її відображення в сучасній філософії права (ремарки до статті П’єра Шлага) PDF
К. Самохіна 131-136
Загальнолюдські цінності у постсучасному світі PDF
П. Шлаг 137-149
Від ціннісної характеристики — до формування аксіометрії права і держави PDF
Ю. М. Оборотов 150-158

ПРАВА ЛЮДИНИ

Права людини в нових правових реаліях: гендерний вимір PDF
Н. Оніщенко 159-166

ПРАВО І ДЕРЖАВНА ВЛАДА

Право і державна влада: проблема легітимності PDF
В. Смородинський 167-176
Концепції good governance та good administration (міжнародний, європейський та національний досвід) PDF
С. Погребняк 177-190

ПРАВОВА КУЛЬТУРА І ПРАВОВА ТРАДИЦІЯ

Християнська правова традиція: до визначення поняття PDF
Д. Вовк 191-198
Філософсько-правова концепція А. Вайшвіли: сучасний варіант правового персоналізму PDF
О. Литвинов 199-208

ФІЛОСОФСЬКІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ГАЛУЗЕВИХ ПРАВОВИХ НАУК І ЮРИДИЧНОЇ ПРАКТИКИ

Методологічні та теоретичні основи правової ідеології земельної реформи в Україні PDF
В. Носік 209-214

СОЦІОЛОГІЯ ПРАВА

Конфлікт і право PDF
Є. Бурлай 215-233

ЮРИДИЧНА ЛОГІКА І ЮРИДИЧНА АРГУМЕНТАЦІЯ

Практична логіка юристів: мереологічний підхід PDF
О. Юркевич 234-243

ЗАРУБІЖНІ КОНЦЕПЦІЇ ФІЛОСОФІЇ, СОЦІОЛОГІЇ ТА ЗАГАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ ПРАВА ХХ–ХХІ СТ.

Соціологія права і чиста теорія права: складний взаємозв’язок PDF
М. Антонов 250-256

ЗАРУБІЖНІ КОНЦЕПЦІЇ ФІЛОСОФІЇ, СОЦІОЛОГІЇ ТА ЗАГАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ ПРАВА В ХХ СТОЛІТТІ

Поняття «ґрунтовна норма» у Ганса Кельзена PDF
В. О. Абашнік 257-264

ПРОБЛЕМИ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ

Вступ до навчального курсу «Загальна теорія права і держави» PDF
С. Рабінович 265-271