Методологічне значення категорії “правомірного очікування” Вернера Майхофера для судової практики Верховного Суду

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.21564/2707-7039.1.275628

Ключові слова:

“правомірні очікування”, казуальне тлумачення норм права, правозастосування, соціологічний підхід до права, Вернер Майхофер, Верховний Суд

Анотація

Стаття присвячена аналізу актуальної судової практики Верховного Суду щодо тлумачення та застосування концепції “правомірних очікувань.” З метою детального аналізу даного інституту, сферу його застосування Верховним Судом автором умовно поділено на три окремі блоки: 1) щодо захисту прав на майно – розумні очікування як складова поняття “майна;” 2) щодо належної реалізації власної компетенції суб’єктами владних повноважень; та 3) щодо добросовісної та розумної поведінки рівних між собою учасників правовідносин. Встановлено, що в кожен з цих блоків вкладено відмінне розуміння ідеї правомірних очікувань, порядок та умови її застосування Судом. Прослідковуються дві полярні позиції Суду: якщо у одному випадку Суд задовольняє позов, визнаючи порушеними правомірні очікування, посилаючись на їх укоріненість у самій суті правовідносин (тобто безвідносно до правової норми), то у іншому – відмовляє у задоволені позову через відсутність нормативного закріплення права чи інтересу, щодо яких таке очікування могло виникнути. Авторкою обґрунтовується твердження, що непослідовність Верховного Суду, неузгодженість його позицій щодо застосування кон- цепції правомірних очікувань пов’язана більшою мірою з відсутністю належної доктринальної підоснови. Запропонована екзистенціалістським філософом права Вернером Майхофером (1918–2009) ідея “розумних”/“природних”/“правомірних” очікувань могла б, на думку авторки, стати цією доктринальною серцевиною та сприяти уніфікуванню розуміння категорії право- мірного очікування у судовій практиці. Окремим аспектом дослідження виступило з’ясування наявності/відсутності зв’язків між сучасною судовою інтерпретацією концепції “правомірних очікувань” з його доктринальним тлумаченням – поглядами Майхофера – та встановлення можливості застосування ідей німецького філософа права для доктринального обґрунтування інституту правомірних очікувань у тих межах та при збереженні того змісту, які є необхідними та достатніми для ефективного судового захисту. У пропонованій розвідці авторкою вказується на необхідність врахування у судовій практиці Верховного Суду доводів німецького філософа права щодо правовості та необхідності захисту такого очікування, яке виникло у результаті усталеної та бажаної або допустимої поведінки у соціальному співсвіті, однак не підкріплено законодавчою нормою. Причому, застосування такого підходу має бути покладено в основу усіх позиції Суду, у яких мова ведеться про правомірні очікування, незалежно від того, чи такі очікування виникли на основі наявного права чи інтересу, чи потенційного, “майбутнього” права, чи пов’язані вони з владною діяльністю уповноважених суб’єктів, чи виникли на основі приватноправових відносин тощо.

Біографія автора

Ірина Бесага, Львівський державний університет внутрішніх справ

аспірантка кафедри теорії та історії держави і права, конституційного та міжнародного права

Посилання

Maihofer, Werner. Recht und Sein. Prolegomena zu einer Rechtsontologie. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 1954.

Philosophy of Law: Problems and Approaches: Study Guide for Students Specializing in “Jurisprudence,” edited by Petro Rabinovych. [In Ukrainian.] Lviv, 2005.

Roman Law through the Prism of Tradition and Judicial Practice, edited by Inna Spasybo-Fatyeyeva. [In Ukrainian.] Kharkiv: EKUS, 2022.

Stovba, Oleksiy. Law and Time. [In Ukrainian.] Kharkiv: Tim Publish Group, 2016.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-23

Номер

Розділ

ФЕНОМЕНОЛОГІЯ ПРАВОВОГО ДОСВІДУ