Межі права: основні аспекти проблеми

Автор(и)

  • Петро Рабінович Львівський національний університет імені Івана Франка, Ukraine
  • Володимир Гончаров Львівський національний університет імені Івана Франка, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.21564/2707-7039.2.269135

Ключові слова:

границы права, ограничение прав человека, правовая определенность, границы толкования

Анотація

Стаття присвячена аналізу меж права через три основні сюжети, які складають антропні, праволюдинні та юридично-регулятивні межі. Така мінімальна диференціація видається необхідною, зокрема, задля того, аби запобігти підміні або еклектизації неоднозначних терміно-понять та й самих висновків наукового аналізу. Перший аспект ґрунтується на так званому “природному” праворозумінні; другий – на праворозумінні так званому легістсько-позитивістському; а третій – на певному поєднанні (інтегруванні) двох перших аспектів.
Людиноцентричні межі зумовлені тим, що саме людина (як унікальна біосоціальна істота) є первинним джерелом усіх її основоположних (буттєвих) прав, поза якими її існування та розвиток у суспільстві взагалі неможливі. Обґрунтовується, що право може існувати тільки або як певна властивість, “приналежність” людини, або ж як процес чи результат її життєдіяльності.
Межі реалізації прав людини являють собою сукупність усіх явищ, які характеризують зміст та обсяг реалізації таких прав і свобод. Обмежування здійснення прав і свобод людини – це діяльність компетентних державних або міжнародних, чи міждержавних органів зі встановлення меж (обмежень) щодо здійснення прав і свобод людини.
Межі державно-регулятивного (юридичного) регулювання окреслюють обсяг соціального простору, на який поширюються і може поширюватись юридично-регулятивна діяльність держави, її органів, посадових осіб. З урахування цього положення, сфери правового регулювання поділяються на сфери можливого (потенційного) або необхідного регулювання, сфери законодавчого і правореалізуючого регулювання. 
Позаяк зміст правових норм відкривається опосередковано – через мислення і розуміння реципієнта юридичного тексту, питання про межі права значною мірою зводиться до питання про межі його тлумачення. Як і у випадку з теоріями тлумачення, такі межі можуть бути статичними і динамічними. В статті розкриваються явища, котрі визначають межі першого і другого гатунку.

Біографії авторів

Петро Рабінович, Львівський національний університет імені Івана Франка

доктор юридичних наук, академік НАПрН України, професор кафедри теорії та філософії права

Володимир Гончаров, Львівський національний університет імені Івана Франка

кандидат юридичних наук, доцент кафедри основ права

Посилання

Dudash, Tamara. Law-Understanding in the Hermeneutic Paradigm. [In Ukrainian.] Lviv: Krai, 2010.

Fundamental Issues of the Jurisprudence III. Boundaries of Law (28-29 May 2021). [In Ukrainian.] Kharkiv, 2021

Bratanovskiy, Sergei. “Artificial Intellect: Legal Approach.” [In Russian.] Gosudarstvo i parvo 1 (2021): 201–04.

Rabinovich, Petro. “Human Right to Non-pecuniary Damage Award.” [In Ukrainian.] Yurydychnyi Visnyk Ukrayiny 2 (2002): 12.

Rabinovich, Petro. “Law Phenomena: Needs-oriented Approach.” [In Ukrainian.] Pravo Ukrayiny 6 (2019): 175.

Rabinovych, Petro, and Ivan Pankevych. Enjoyment of Human Rights: Issues of Restriction. [In Ukrainian.] Lviv: Astron, 2001.

Strang, Lee. J. “Originalism and the ‘Challenge of Change’: Abduced-principle Originalism and other Mechanisms by which Originalism Sufficiently Accommodates Changed Social Conditions.” [In English.] Hastings Law Journal 60 (2009): 927–96.

Alexy, Robert. “Legal Certainty and Correctness.” [In English.] Ratio Juris 28 (2015): 441–51.

Putnam, Hilary. “Meaning and Reference.” [In Russian.] Novoye v zarubezhnoi lingvistike 13 (1982): 377–90.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-01-25

Номер

Розділ

МЕЖІ ПРАВА