Захист свободи корпоративного комерційного висловлювання та реклами

Захист свободи корпоративного комерційного висловлювання та реклами

Автор(и)

  • Марія Лукань Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.21564/2707-7039.1.247606

Ключові слова:

права корпорацій, захист прав корпорацій, право на свободу вираження та реклами, ЄСПЛ, ст. 10 ЄКПЛ

Анотація

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ, Суд) послідовно у своїй практиці визнає
корпорації суб’єктами, що підпадають під сферу захисту Конвенції про захист прав людини
і основоположних свобод (Конвенція.)
Сприйняття ЄСПЛ корпорацій “бенефіціарами” прав людини піддається критиці, пов’язаній
із концептуальною несумісністю (права людини можуть поширюватися лише на людей),
та звинуваченнями у тому, що поки компанії відмовляються приймати зобов’язання щодо
дотримання прав людини, вони не повинні мати змогу отримувати вигоду від їхнього захисту.
У науковій літературі існує дискусія, пов’язана з філософським та юридичним обґрунтуванням
надання корпораціям прав людини. Є зрозумілим, що права людини – для людини. Тому потребують
філософського осмислення і теоретичного обґрунтування питання екстраполяції захисту прав
людини на корпорації, оскільки корпорації мають певний вплив на економічне та соціальне
життя людей, людина в цьому контексті є слабшою стороною. До яких наслідків це призведе?
У цій статті буде розглянуто підходи ЄСПЛ до захисту корпорацій на свободу вираження
і реклами на підставі ст. 10 Конвенції.
Основними принципами захисту свободи корпоративного вираження поглядів та реклами
є: 1) корпорація має право не лише на захист свободи вираження поглядів та реклами, що
застосовується не лише до “інформації” чи “ідеї,” які сприятливо (позитивно) сприймаються
суспільством, а й на ті, що розцінюються як образливі чи шокуючі. Такими є вимоги плюралізму,
толерантності та широкого мислення, без яких не існує “демократичного суспільства;” 2) захист
свободи вираження корпорацій підлягає виняткам, які, однак, повинні тлумачитися суворо,
а необхідність будь-яких обмежень повинна бути достатньо переконливою; 3) винятки із
захисту свободи вираження поглядів передбачають існування “нагальної соціальної потреби,”
яка визначає, чи сумісне “обмеження” зі свободою вираження поглядів, яка захищена ст. 10
Конвенції; 4) завданням Європейського суду з прав людини під час здійснення правосуддя
є визначення того, чи були обмеження “пропорційні законній меті, яка ставиться,” і чи підстави,
наведені національними органами влади для їх обґрунтування, є “актуальними та достатніми.”
Роблячи це, Суд повинен переконатися у тому, що національні органи влади застосовували
стандарти, які відповідали принципам, закріпленим у ст. 10 Конвенції, і, крім того, що вони
спиралися на прийнятну оцінку відповідних фактів.
На думку авторки, розроблені ЄСПЛ критерії оцінки захисту права на свободу корпоративного
комерційного вираження та реклами є справедливими й ефективними. З огляду на той факт,
що Конвенція є живим механізмом, який слід інтерпретувати в “світлі” сучасних умов, не слід
виключати і появу нових вдосконалених підходів до визначення ступеня та наявності порушення
в цій галузі. Це правда, що в умовах сучасного ринку корпорації мають право захищати свої права,
включаючи свободу вираження поглядів та реклами, зокрема від недобросовісної конкуренції,
коли корпорацію “атакують” несправедливі звинувачення або висуваються необґрунтовані
звинувачення, що псують її ділову репутацію. Поряд із цим корпорації також повинні поважати
і дотримуватися прав людини. На думку авторки, створення насправді ефективного механізму
контролю за дотриманням корпораціями прав людини може збалансувати ваги “опонентів” та “прихильників” визнання права корпорацій на захист, посилаючись на принципи Конвенції про
захист прав людини і основоположних свобод.

Біографія автора

Марія Лукань, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

докторка філософії у галузі “Право”

Посилання

Bonfanti, Angelica. Business and Human Rights in Europe International Law Challenges. London: Routledge, 2020.

Emberland, Marius. The Human Rights of Companies: Exploring the Structure of ECHR Protection. Oxford: Oxford University Press, 2006.

Guide on Article 10 of the European Convention on Human Rights. Freedom of expression. Council of Europe/European Court of Human Rights, 2020. https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_10_ENG.pdf.

Kulick, Andreas. “Corporate Human Rights?” European Journal of International Law 32 (2) (2021): 537–70. https://doi.org/10.1093/ejil/chab040.

Lane, Lottie. “The Horizontal Effect of International Human Rights Law in Practice. A Comparative Analysis of the General Comments and Jurisprudence of Selected United Nations Human Rights Treaty Monitoring Bodies.” European Journal of Comparative Law and Governance 5 (2018): 5–88. https://brill.com/view/journals/ejcl/5/1/article-p5_5.xml?language=en&body=citedBy-39140.

Macovei, Monica. A Guide to the Implementation of Article 10 of the European Convention on Human Rights. 2nd ed. Strasbourg: Council of Europe, 2004. https://rm.coe.int/168007ff48.

Mendel, Toby. A Guide to the Interpretation and Meaning of Article 10 of the European Convention on Human Rights. Strasbourg: Council of Europe, 2012. https://rm.coe.int/16806f5bb3.

Muijsenbergh, Winfried H. van den, and Rezai Sam. “Corporations and the European Convention on Human Rights.” McGeorge Global Bus. & Dev. L.J. 25(1) (2012): 43–68.

UN, The Business Guidelines for Human Rights (2011). https://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf.

Winkler, Adam. “The Long History of Corporate Rights.” Boston University Law Review Online 98:64 (2018): 64–69. http://www.bu.edu/bulawreview/files/2018/11/WINKLER-4.pdf.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-23

Номер

Розділ

БІЗНЕС І ПРАВА ЛЮДИНИ: ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ПРАКТИКИ