Права працівників, працівників-мігрантів та профспілок за Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод

Права працівників, працівників-мігрантів та профспілок за Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод

Автор(и)

  • Пауло Пінто де Альбукерке Католицький університет, Portugal

DOI:

https://doi.org/10.21564/2707-7039.1.247534

Ключові слова:

Європейський суд з прав людини, свобода об’єднань, свобода вираження поглядів, свобода думки, совісті і релігії, права людини, працівники-мігранти, дефіцит ресурсів, право на повагу до приватного та сімейного життя, профспілки, працівники

Анотація

Європейський суд з прав людини (Суд, ЄСПЛ) зробив значний внесок у захист
соціальних прав загалом і трудових прав зокрема. У статті акцентується увага на чотирьох особ-
ливих напрямах, які демонструють багатство прецедентної практики в цій сфері. По-перше,
автор зупиняється на індивідуальних проблемах, пов’язаних із загальними правами працівників,
звертаючи увагу на питання несправедливого звільнення, право на повагу до приватного
й сімейного життя, свободу релігії та свободу вираження поглядів. По-друге, автор зупиняється
на захисті прав працівників-мігрантів Конвенцією про захист прав людини і основоположних
свобод. По-третє, в статті розглядається права профспілок у світлі свободи об’єднань. І, врешті-
решт, віддзеркалюючи економічний ландшафт минулого десятиліття, наводиться прецедентна
практика задля демонстрації того, як заходи жорсткої економії можуть вплинути на права
людини, та як Суд відповів на це проблемне питання.
Соціальні права, зокрема трудові, отримали багато переваг від того, що вони були розглянуті
в прецедентній практиці Суду, оскільки його практика уточнила кордони та обмежила державну
безмежну дискрецію в управлінні цими правами. Водночас сформувалася певна тенденція.
Якщо спочатку захист прав і свобод працівників різко посилився, що підтверджується деякими
хрестоматійними справами ЄСПЛ, зараз не можна не помітити регресивну тенденцію, яка
більш пов’язана з трудовим законодавством, розширює свободу розсуду урядів та значно об-
межує ефективність Суду при розгляді трудових прав. Утім, цей регресивний тренд не варто
розглядати як незворотний. У статті підкреслюється, як змістовний розгляд принципів м’якого
права дає змогу Суду зайняти прогресивну позицію, яка сприяє трудовим правам, і як він може
продовжувати допомагати захищати права робітників.

Біографія автора

Пауло Пінто де Альбукерке, Католицький університет

професор факультету права

Посилання

Abdelgadir, Aala, and Vasiliki Fouka. “Political Secularism and Muslim Integration in the West: Assessing the Effects of the French Headscarf Ban.” Stanford University Working Paper (2019): 29.

Albuquerque, Paulo Pinto de, and Andrea Scoseria Katz. “Is Religion a Threat to Human Rights? Or Is It the Other Way Around?” In Religion and International Law, edited by R. Uerpmann-Witzzack, E. Lagrange, and S. Oeter, 277–93. Leiden: Boston Brill Nijhoff, 2018.

Alexy, Robert. A Theory of Constitutional Rights. Oxford: Oxford University Press, 2002.

Allain, Jean. “Rantsev v Cyprus and Russia: the European Court of Human Rights and Trafficking as Slavery.” Human Rights law Review 10(3) (2010): 555.

Baraggia, Antonia, and Maria Etena Gennusa. “Social Rights Protection in Europe in Times of Crisis? A Tale of Two Cities.” Vienna Journal on International Constitutional Law 11(4) (2017): 479.

Barrow, Charles. “Demir and Baykara v Turkey: Breathing Life into Article 11.” European Human Rights Law Review (2010): 419.

Bernal, Paul. “Data Gathering, Surveillance and Human Rights: Recasting the Debate.” Journal of Cyber Policy 1(2) (2016): 2.

Brems, Eva. “Face Vail Bans in the European Court of Human Rights: The Importance of Empirical Findings.” Journal of Law and Policy (2014): 540.

Dorssemont, Filip, Lorcher, Klaus, and Isabelle Schömann. The European Convention on Human Rights and the Employment relation. London: Bloomsbury Publishing, 2013.

Ebert, Franz, and Martin Oelz. “Bridging the Gap between Labour Rights and Human Rights: The Role of ILO Law in Regional Human Rights Courts.” ILO, Discussion paper, International Institute for Labour Studies, DP/212/2012.

Eide, Elisabeth. “Chilling Effects on Free Expression: Surveillance, Threats and Harassment.” In Making Transparency Possible. An Interdisciplinary Dialogue, edited by R. Krøvel and M. Thowsen. Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 2019.

Ewing, Keith, and John Hendy. “The Dramatic Implications of Demir and Baykara.” Industrial Law Journal 39(1) (2010): 41.

Freedman, Jane. “Women, Islam and Rights in Europe: Beyond a Universalist/Culturalist Dichotomy.” Review of International Studies 33(1) (2007): 43.

Guiding principles on human rights impact assessments of economic reforms Report of the Independent Expert on the effects of foreign debt and other related international financial obligations of States on the full enjoyment of human rights, particularly economic, social and cultural rights, A/HRC/40/57 (19 December 2018). https://www.undocs.org/A/HRC/40/57.

Loercher, Klaus. “EGMR prüft drastische Sparmaßnahmen.” https://www.hugo-sinzheimer-institut.de/hsi-newsletter/europaeisches-arbeitsrecht/2013/newsletter-022013.html.

Lopez, Julia. Collective Bargaining and Collective Action: Labour Agency. London: Bloomsbury Publishing, 2019.

Lusiani, Nicholas J., and Sergio Chaparro. “Assessing Austerity: Monitoring the Human Rights Impacts of Fiscal Consolidation.” Center for Economic and Social Rights (2018): 20.

Mantouvalou, Virginia. “Labour Rights in the European Convention on Human Rights: An Intellectual Justification for an Integrated Approach to Interpretation.” Human Rights Law Review 13(3) (2013).

O’Connell, Rory. “Judges of the World United? Collective Aspects of the Right to Work in Regional Human Rights Systems.” In Buckley and Others, Towards Convergence in International Human Rights Law. Leiden: Brill, 2016.

Penney, Jon. “Internet Surveillance, Regulation and Chilling Effects Online: A Comparative Case Study.” Internet Policy Review 6(2) (2017).

Pervou, Ioanna. “Human Rights in Times of Crisis: The Greek Cases before the ECtHR, or the Polarisation of a Democratic Society.” Cambridge Journal of International and Comparative Law 5(1) (2016).

Schauer, Frederick. “Fear, Risk and the First Amendment: Unravelling the Chilling Effect.” Boston University Law Review 58(685) (1978).

The Council of Europe’s Feasibility Study on the Impact of the Economic Crisis and Austerity Measures on Human Rights in Europe, adopted by the Steering Committee for Human Rights (CDDH) (11 December 2015). https://rm.coe.int/the-impact-of-the-economic-crisis-and-austerity-measures-on-human-righ/16806f2030.

UN, General Assembly, Vienna Declaration and Program of Action, A/CONF.157/23 (12.03.1993).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-23

Номер

Розділ

БІЗНЕС І ПРАВА ЛЮДИНИ: ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ПРАКТИКИ