Концепція бізнесу та прав людини в контексті сучасних глобальних трендів

Концепція бізнесу та прав людини в контексті сучасних глобальних трендів

Автор(и)

  • Ганна Гулєвська Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій, Ukraine
  • Людмила Адашис Навчально-науковий інститут права та міжнародно-правових відносин Університету митної справи та фінансів, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.21564/2707-7039.1.247445

Ключові слова:

бізнес, права людини, глобальний, тренд, виклик, новий суспільний договір, міжнародне право

Анотація

Статтю присвячено концепції бізнесу та прав людини в епоху метамодерну (постпостмодерну), коли суперечливі процеси глобалізації (та глокалізації) економічних і правових відносин одночасно створюють нові можливості й кидають виклик дієвості та ефективності юридичних механізмів забезпечення прав людини у сфері бізнесу. Наголошується, що попри певні успіхи у промоції концепції бізнесу та прав людини, актуальними залишаються питання спроможності міжнародного та національного права зобов’язати бізнес дотримуватися прав людини. Визначено, що концепція бізнесу та прав людини базується на категоріях суспільного інтересу, який усвідомлюється і враховується через добровільне взяття і реалізацію відповідних зобов’язань суб’єктами підприємницької діяльності та позитивні зобов’язання держави у сфері прав людини. Аналізуються політико-економічні глобальні тренди та виклики, що впливають на концепцію бізнесу та прав людини. Проблеми збільшення асиметрії та нерівності, зміни в системі міжнародних економічних інституцій, особливо фінансових, розвиток цифрових технологій, суперечливі процеси інтеграції та дезінтеграції, розширення нелегального бізнесу та міграції, феномен “чорних лебедів,” глобальні кризи в економіці та пандемія COVID-19 актуалізують необхідність забезпечення сталого розвитку та соціальної відповідальності бізнесу. Визначено, що головним глобальним трендом стає пошук більш справедливого, усвідомленого значущості спільних цінностей, посткапіталістичного нового світового устрою (що виражається у концептах “stakeholder capitalism,” “глобальний соціалізм,” “кінець капіталізму,” “велике перезавантаження” тощо) і запит на формування нового суспільного договору, здатного узгодити інтереси держави, суспільства та бізнесу, забезпечити права людини та повагу до гідності, протистояти кризам
і конфліктам сьогодення. Підкреслюється підвищення рівня усвідомленості самим бізнесом необхідності та доцільності дотримання стандартів прав людини не лише з етичних міркувань, а й як засобу підвищення власної успішності та конкурентоздатності.
У статті розглядаються також основні тенденції розвитку права, що відбуваються під впливом глобалізації та запиту на новий суспільний договір: соціалізація, антропологізація та екологізація права, підвищення впливу наслідків криз, конфліктів, пандемій на зміст права, розширення сфери та кола питань, які регулюються правом, зміна співвідношення міжнародного та національного правового регулювання, зміни у суб’єктній сфері, постановка питання про недержавне та глобальне право, конвергенція публічного та приватного, зміни у системі джерел міжнародного
права, “змішування” правових і неправових форм регулювання. Наголошується, що однією з тенденцій розвитку міжнародного регулювання відповідальності бізнесу в сфері прав людини є запит на більш “жорстке” правове регулювання, однак питання полягає у реалістичності та дієвості “зміцнення” юридичної сили міжнародних актів щодо відповідальності бізнесу в сфері прав людини. Висловлено думку про власну регулятивну цінність норм soft law у цій сфері.

Біографії авторів

Ганна Гулєвська, Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій

кандидатка юридичних наук, доцентка, доцентка кафедри права та соціально-гуманітарних дисциплін

Людмила Адашис, Навчально-науковий інститут права та міжнародно-правових відносин Університету митної справи та фінансів

кандидатка юридичних наук, доцентка, доцентка кафедри міжнародного права

Посилання

Bethlehem, Daniel. “The End of Geography: The Changing Nature of the International System and the Challenge to International Law.” The European Journal of International Law 25, no. 1 (2014): 9–24.

Dashkovska, Olena. “Non-State Legal Regulation: Some General Theoretical Aspects.” [In Ukrainian.] Filosofiia prava i zahalna teoriia prava 1 (2020): 39–52. https://doi.org/10.21564/2227-7153.2020.1.219038.

“Davos and the End of Capitalism: The Incredible Becomes Evident?” [In Russian.] Huxleў – al`manakh o filosofii, biznese, iskusstve i nauke. Accessed February 8, 2021. https://huxley.media/davos-i-konec-kapitalizma-neverojatnoe-stanovitsja-ochevidnym/?fbclid=IwAR3u-SLkvKbbw5RiX5puJ48ctc1m3OG693EkXqtx4olETDAsFbH-4km_Ahc.

“EU Commission Releases Study on Options for Regulating Due Diligence.” Business & Human Rights Resource Centre. Last modified February 24, 2020. https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/eu-commission-releases-study-on-options-for-regulating-due-diligence/.

Garcia, Frank J. “Globalization’s Law: Transnational, Global or Both?” The Global Community: Yearbook of International Law & Jurisprudence 2015 1, no. 1 (2016). http://lawdigitalcommons.bc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2010&context=lsfp.

Hercheva, Dafina, and Nikolai Sonderbai. “Responsible Business Accelerates Socio-economic Development.” [In Ukrainian.] UNDP Ukraina. Accessed February 5, 2021. https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/blog/2021/responsible-business.html?fbclid=IwAR2H-ftkzouNVnOu-TdVRSSY1Lq5gqCo7VxG1kaS_DPR8ZiLqBnXu0mhlg8#.YCP2nHkSptY.facebook.

Karp, Victoria. “Challenges and Threats in Modern International Business.” [In Ukrainian.] Mizhnarodni vidnosyny. Seriia “Ekonomichni nauky” 12 (2018). http://journals.iir.kiev.ua/index.php/ec_n/article/view/3674.

Lodyn, Pavlo. “The World After: Political and Economic Trends of Davos-2021.” [In Ukrainian.] Institute of Democratization and Development. Accessed February 4, 2021. https://www.institutedd.org/blog/posts/svit-opislya-politicni-i-ekonomicni-trendi-davosu-2021?fbclid=IwAR3HFCe78FYreXMqlPveVpvqY3MwMceY4Lcv8t776upnQi2L7KwNyN0PMVc.

Mason, Paul. Postcapitalism. A Guide to the Future. [In Ukrainian.] Translated by Nataliia Mochalova. Kyiv: Nash format, 2019.

Megret, Frederic. “Globalization and International Law.” Іn Max Planck Encyclopedia of International Law, 1–16. Oxford: Oxford University Press, 2009. http://papers.ssrn.com/so13/papers.ctmabstract_id=1200782.

Nolan, Justine. “Business and Human Rights: The Challenge of Putting Principles into Practice and Regulating Global Supply Chains.” Alternative Law Journal 42, no. 1 (2017): 42–46. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2981494.

Petersmann, Ernst-Ulrich. “Need for a New Philosophy of International Economic Law and Adjudication.” Journal of International Economic Law 175, no. 3 (2014): 639–69.

Picketti, Tom. Capital in the 21st Century. [In Ukrainian.] Translated by Natalii Palii. Kyiv: Nash format, 2016.

“Report on the Work of the First Session of the Open-ended Intergovernmental Working Group on TNCs and other Enterprises in the Field of Human Rights, which was entrusted with the development of an international legally binding treaty.” [In Ukrainian.] https://documentsddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/018/24/PDF/G1601824.pdf?OpenElement.

Robertson, Donald. “An International Treaty on Business and Human Rights?” Conventus Law. Last modified October 30, 2015. http://www.conventuslaw.com/report/an-international-treaty-on-business-and-human/.

Savchyn, Mykola. Modern Tendencies of Constitutionalism in the Context of Globalization and Legal Pluralism. [In Ukrainian.] Uzhhorod: Helvytyka, 2020.

“Speech by Commissioner Reynders in RBC Webinar on Due Diligence.” RBC. European Parliament Working Group on Responsible Business Conduct. Last modified April 30, 2020. https://responsiblebusinessconduct.eu/wp/2020/04/30/speech-by-commissioner-reynders-in-rbc-webinar-on-due-diligence/.

Stiglitz, Joseph. The Price of Inequality. [In Ukrainian.] Kyiv: Tempora, 2017.

Upovnovazhenyi Verkhovnoi Rady Ukrainy z prav liudyny, Business and Human Rights in the Days of COVID-19. [In Ukrainian.]. Accessed January 14, 2021. http://www.ombudsman.gov.ua/.../2020/UN/BHR_covid19_ukr.pdf.

Uvarova, Olena. “Business and Human Rights in Conflict: An Interdisciplinary Search for a New Concept.” [In Ukrainian.] Filosofiia i zahalna teoriia prava 1 (2019): 112–29. https://doi.org/10.21564/2227-7153.2019.1.186454.

Uvarova, Olena. “Non-State Law: Invitation to a Discussion.” [In Ukrainian.] Pravo i hromadianske suspilstvo 1 (2015). http://lcslaw.knu.ua/index.php/arkhiv-nomeriv/1-10-2015/item/198-nederzhavne-pravo-zaproshennya-do-dyskusiyi-uvarova-o-o.

Weilert, Katarina. “Transnationale Unternehmenimrechtsfreien Raum? Geltung und Reichweitevölkerrechtlicher Standards.” Іn Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht 69 (2009): 883–917. http://www.zaoerv.de/69_2009/69_2009_4_a_883_918.pdf.

Zubizarreta, Juan Hernández. “The New Global Corporate Law.” In State of Power: An Annual Anthology on Global Power and Resistance, 1–11. Amsterdam, 2015.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-23

Номер

Розділ

БІЗНЕС І ПРАВА ЛЮДИНИ: ПЕРСПЕКТИВА НОВОГО С УСПІЛЬНОГО ДОГОВОРУ