Бізнес і права людини: ключові питання теорії права

Бізнес і права людини: ключові питання теорії права

Автор(и)

  • Олена Уварова Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.21564/2707-7039.1.247438

Ключові слова:

бізнес і права людини, адресат вимог у сфері прав людини, легітимація, забезпечення належної обачності в сфері прав людини, суспільний договір

Анотація

Як свого часу боротьба проти дискримінації чи іншої несправедливості, сфера
бізнесу і прав людини проходить ті ж етапи: накопичується досвід несправедливості, усвідомлення уразливості – формується вимога звільнення від проблеми, вимога більш досконалої реальності – виникає запит на нове регулювання.
У статті розглянуто ключові для теорії права питання, які ставить формування цієї нової
реальності. Відправною точкою розгляду є питання про бізнес як прямого адресата вимог у сфері прав людини, тобто про дію прав людини без опосередкування з боку держави, оскільки однією з визначальних причин появи суспільного очікування, яке втілилося в концепції бізнесу і прав людини, була неспроможність або, в низці випадків, свідоме небажання держави забезпечити повагу прав людини з боку бізнесу. Це, зі свого боку, ставить питання про відносини владного впливу бізнесу на права людини й необхідність перегляду концепції, відповідної до якої приватні суб’єкти у своїх відносинах є рівними їх учасниками. Владний характер впливу бізнесу також
означає, що відбувається перегляд суспільного договору, сторонами якого до цього розглядалися суспільство і держава, а отже, необхідність легітимації такої влади бізнесу, змістовної і процедурної.
Навіть у ситуації, коли держава здійснює ефективний контроль за діяльністю бізнесу на
своїй території з точки зору дотримання ним прав людини, вимога легітимації є актуальною, оскільки є простір, вільний від державного правового регулювання. Об’єктивно держава не може (і не повинна) врегульовувати всі аспекти функціонування суб’єктів господарювання, простір для саморегулювання завжди лишається. Бізнес, розуміючи свої внутрішні процеси, здатен краще виявляти ризики для прав людини й мінімізувати їх. Держава ж може реагувати лише на порушення прав людини, яке вже сталося.
Запит на виконання бізнесом його зобов’язань у сфері прав людини особливо посилюється в ситуації, коли державний контроль за його діяльністю є відсутнім або неефективним. Такі ситуації можливі у разі слабкого характеру державної влади або її непослідовної політики у сфері прав людини (зокрема, інвестиційні проєкти можуть не оцінюватися державою з точки зору їх впливу на права людини) або в ситуації недемократичного політичного режиму, коли сама держава порушує права людини, а бізнес прямо або непрямо бере участь у таких порушеннях.
Також можливою є ситуація, коли держава не володіє достатніми важелями впливу на бізнес. Класичним прикладом такої ситуації є транснаціональні корпорації. Але відсутність ефективного контролю держави може пояснюватися також олігархічною структурою економіки.
Відповідно, концепція бізнесу і прав людини, будучи відповіддю на сучасні виклики “несправедливого соціального досвіду,” змушує переглянути класичні погляди на адресатів вимог у сфері прав людини, механізм дії принципу верховенства права, вимоги якого мають поширюватися на приватних суб’єктів також, та, зрештою, переглянути сам суспільний договір з огляду на значний вплив, який здійснює бізнес на організацію життя в сучасному суспільстві.

Біографія автора

Олена Уварова, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

кандидатка юридичних наук, доцентка, доцентка кафедри теорії і філософії права

Посилання

Allen, William T. “Our Schizophrenic Conception of the Business Corporation.” Сardozo Law Review 14 (1992): 261–81.

“A Measured Approach to Ending Poverty and Boosting Shared Prosperity: Concepts, Data, and the Twin Goals,” World Bank Group. Last modified 2015. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/20384.

“Auchan lawsuit (re garment factories in Bangladesh).” Business and human rights Resource Center. Last modified April 24, 2014. https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/auchan-lawsuit-re-garment-factories-in-bangladesh.

“Bank for International Settlements, Understanding Globalisation.” Last modified June 18, 2017. https://www.bis.org/publ/arpdf/ar2017e6.pdf.

Başak, Bağlayan, Ingrid Landau, Marisa McVey, and Wodajo Kebene. “Good Business: The Economic Case for Protecting Human Rights.” SSRN. Last modified December 20, 2018. https://ssrn.com/abstract=3304959.

Barrie Sander. “Freedom of Expression in the Age of Online Platforms: the Promise and Pitfalls of a Human Rights Based Approach to Content Moderation.” Fordham International Law Journal 43:4 (2020) 934–1006.

Berle, Adolph A. “Corporate Powers as Powers in Trust.” Harvard Law Review 44 (1931).

Berle, Adolph A. “For Whom Are Corporate Managers Trustees: A Note.” Harvard Law Review 45 (1932).

“Big brands and cheap clothes in the West are bad news for Ukrainian workers.” Open Democracy. Last modified July 7, 2020. https://www.opendemocracy.net/en/odr/ukraine-global-brands-cheap-clothing/.

“Business Roundtable Redefines the Purpose of a Corporation.” Business Roundtable. Last modified August 19, 2019. https://www.businessroundtable.org/business-roundtable-redefines-the-purpose-of-a-corporation-to-promote-an-economy-that-serves-all-americans.

Caney, Simon. Justice beyond Borders: Global Political Theory. Oxford University Press, 2005.

Carroll, Archie B., and Kareem M. Shabana. “The Business Case for Corporate Social Responsibility: A Review of Concepts, Research and Practice.” International Journal of Management Reviews 12, no. 1 (2010).

Case, Anne, and Angus Deaton. Deaths of Despair and the Future of Capitalism. Princeton: Princeton University Press, 2020.

Cassese, Antonio. Realizing Utopia. The Future of International Law. Oxford: Oxford University Press, 2012.

Chen, Lung-chu. An Introduction to Contemporary International Law. A Policy-Oriented Perspective. Oxford/New York: Oxford University Press, 2015.

Cismas, Ioana. Religious Actors and International Law. Oxford: Oxford University Press, 2014.

Clapham, Andrew. Human Rights Obligations of Non-State Actors. Oxford: Oxford University Press, 2006.

“Covid-19 Tracker: Which Brands Are Acting Responsibly toward Suppliers and Workers?” WRC. Accessed 2021. https://www.workersrights.org/issues/covid-19/tracker/.

“CSOs call on govt's, brands & suppliers to urgently mitigate health & economic impacts on 60 million garment workers bearing brunt of COVID-19 crisis.” Business and human rights Resource Center. Last modified March 24, 2020. https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/csos-call-on-govts-brands-suppliers-to-urgently-mitigate-health-economic-impacts-on-60-million-garment-workers-bearing-brunt-of-covid-19-crisis/.

Deva, Surya. “From ‘business or human rights’ to ‘business and human rights’: What Next?” Research Handbook on Human Rights and Business, edited by Surya Deva and David Birchall. Edward Elgar, 2020.

“EU Mandatory Human Rights Due Diligence Directive: Recommendations to the European Commission.” United Nations Human Rights. Last modified July 2, 2021. https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/ohchr-recommendations-to-ec-on-mhrdd.pdf.

European Centre for International Political Economy, The Economic Benefits of Globalization for Business and Consumers: 2018. http://ecipe.org//app/uploads/2018/01/Globalization-paper-final.pdf.

“French Corporate Duty of Vigilance Law (English Translation).” European Coalition of Corporate Justice. Last modified 2016. https://respect.international/french-corporate-duty-of-vigilance-law-english-translation/.

“French technology firm charged over Libya cyber-spying.” Last modified July 1, 2021. https://www.rfi.fr/en/business-and-tech/20210701-french-tech-firm-charged-over-libya-cyber-spying.

Friedman, Milton. “The Social Responsibility of Business Is to Increase Its Profits.” New York Times Magazine (1970).

Friedman, Milton. Capitalism and Freedom. Chicago University Press, 1962.

“Gig Economy, Human rights implications and legal and policy rights protection frameworks for gig economy workers.” Business and human rights Resource Center. Accessed 2021. https://www.business-humanrights.org/en/big-issues/technology-human-rights/gig-economy/.

Guiding Principles on Business and Human Rights, Implementing the United Nations “Protect, Respect and Remedy” Framework, HR/PUB/11/04. https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf.

Heffes, Ezequiel, Marcos D. Kotlik, and Manuel J. Ventura. International Humanitarian Law and Non-State Actors Debates, Law and Practice. Springer, 2020.

“Here’s how to make stakeholder capitalism a reality, World Economic Forum.” Last modified January 19, 2020. https://www.weforum.org/agenda/2020/01/the-path-to-stakeholder-capitalism-requires-something-basic-decency.

Hristova, Anna. “The doctrine of positive obligations of the state in the field of human rights.” [In Ukrainian.] Dis… Dr. Jurid. Sciences, Yaroslav the Wise National University of Law, 2019.

Hristova, Anna. “State Obligations in the Sphere of Human Rights.” [In Ukrainian.] Іn Great Ukrainian Legal Encyclopedia, vol. 3, General Theory of Law, edited by O. V Petryshyn (chairman) and others, 163–69. Kharkiv: Pravo, 2017.

“Human Rights Defenders: Western Corporations Fund Lukashenko’s Propaganda.” [In Russian.] DW. Last modified August 4, 2021. https://www.dw.com/ru/pravozashhitniki-zapadnye-korporacii-finansirujut-propagandu-lukashenko/a-58751449.

“Human Rights Watch, Human Rights in Supply Chains: A Call for A Binding Global Standard on Due Diligence.” Last modified May, 2016. https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/human_rights_in_supply_chains_brochure_lowres_final.pdf.

International Labor Organization, World Employment and Social Outlook 2015: The Changing Nature of Jobs (2015) 131. http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_368626.pdf.

Jurisprudence: Themes and Concepts, edited by Scott Veitch, Emilios Christodoulidis, and Marco Goldoni. Routledge, 2018.

Klabbers, Jan. “(I Can’t Get No) Recognition: Subjects Doctrine and the Emergence of Non-State Actors.” In Nordic Cosmopolitanism. Essays in International Law for Martti Koskenniemi, edited by Jarna Petman and Jan Klabbers. Leiden/Boston: Martinus Nijhoff, 2003.

Knox, John. “Horizontal Human Rights Law.” The American Journal of International Law 102 (1) (2008) 1–47.

Land, Molly. “The Problem of Platform Law: Pluralistic Legal Ordering on Social Media.” SSRN. Last modified September 15, 2019. https://ssrn.com/abstract=3454222.

Leaders. “Towards the End of Poverty.” The Economist. Last modified June 1, 2013. https://www.economist.com/leaders/2013/06/01/towards-the-end-ofpoverty.

Mares, Radu. “COVID-19: Labour Rights in Global Supply Chains – Impacts and Responsibilities.” Raoul Wallenberg Institute. Last modified April 15, 2020. https://rwi.lu.se/blog/covid-19-labour-rights-in-global-supply-chains-impacts-and-responsibilities/.

Merrick, Dodd E. “For Whom Are Corporate Managers Trustees?” Harvard Law Review 45 (1931).

“National measures to protect non-standard workers including workers in the platform economy.” COVID-19 Watch Etuc Briefing Note Non-Standard/Platform Workers. Last modified March 27, 2020. https://www.etuc.org/sites/default/files/publication/file/2020-04/National%20measures%20to%20protect.pdf.

“Nigerian communities’ oil pollution claims against Shell to go to trial as Shell abandons its jurisdiction arguments,” Business and human rights Resource Center. Last modified, July 12, 2021. https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/nigerian-communities-oil-pollution-claims-against-shell-to-go-to-trial-as-shell-abandons-its-jurisdiction-arguments/.

O’Neill, Onora. “Justice without Ethics: A Twentieth-Century Innovation?” The Cambridge Companion to the Philosophy of Law, edited by John Tasioulas. Cambridge: Cambridge University Pres, 2020.

O’Neill, Onora. Justice across Boundaries: Whose Obligations? Cambridge: Cambridge University Press, 2016.

O’Neill, Onora. “Agents of Justice.” Metaphilosophy 32 (Special Issue: Global Justice) (2001): 180–95.

“Open letter: Nestlé must immediately stop funding state media in Belarus.” Libereco. Last modified June 24, 2021. https://www.lphr.org/en/nestle-finanzierung-staatliches-fernsehen-belarus/.

Payne, Leigh A., Gabriel Pereira, and Laura Bernal-Bermúdez. Transitional Justice and Corporate Accountability from Below. Deploying Archimedes’ Lever. Cambridge: Cambridge University Press, 2020.

“Policy & Practice for Purposeful Business, The final report of the Future of the Corporation programme, The British Academy.” Last modified 2021. https://www.thebritishacademy.ac.uk/documents/3462/Policy-and-Practice-for-Purposeful-Business-The-British-Academy.pdf.

Rendtorff, Jacob Dahl. Handbook of Business Legitimacy. Responsibility, Ethics and Society. Springer Nature Switzerland AG, 2020.

Sandel, Michael. Justice: What's The Right Thing To Do? Farrar, Straus and Giroux, 2010.

Santos, de Sousa. Toward a New Legal Common Sense. London: Butterworths, 2002.

“Shell in Court, Again: A Short Comparison of the Okpabi and Milieudefensie Judgments.” Сorporate Justice Coalition. Аccessed March, 30, 2021. https://corporatejusticecoalition.org/news/shell-in-court-again-a-short-comparison-of-the-okpabi-and-milieudefensie-judgments/.

“Shell in Nigeria: The Case for New Legal Strategies for Corporate Accountability.” Corporate Accountability Lab. Last modified July 5, 2018. https://corpaccountabilitylab.org/calblog/2018/7/5/shell-in-nigeria-the-case-for-new-legal-strategies-for-corporate-accountability.

Siddiqui, Javed, and Uddin Shahzad Nasir. “Human Rights Disasters, Corporate Accountability and the State: Lessons Learned from Rana Plaza?” Accounting Auditing & Accountability Journal (March 2016): 1–41.

“Sixth anniversary of Rana Plaza factory collapse in Bangladesh.” Business and human rights Resource Center. Last modified April 24, 2019. https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/sixth-anniversary-of-rana-plaza-factory-collapse-in-bangladesh/.

Sternberg, Elaine. Just Business: Business Ethics in Action, 2nd ed. Oxford University Press, 2000.

“The Human Rights and Business: Toolkit for Syria. The Syrian Legal Development Programme.” SLDP. Аccessed July 1, 2021. https://sldp.ngo/wp-content/uploads/2021/02/Toolkit-EN.pdf.

“Trump, Facebook, democracy and rights: ‘how to handle free speech in an age of information chaos.’” Blog by Marc Limon, Executive Director of the Universal Rights Group. Last modified May 17, 2021. https://www.universal-rights.org/uncategorized/trump-facebook-democracy-and-rights-how-to-handle-free-speech-in-an-age-of-information-chaos/.

Uvarova, Olena. “Non-State Law: Invitation to Discussion.” [In Ukrainian.] Law and Civil Society 1 (2015): 14–32. http://lcslaw.knu.ua/index.php/arkhiv-nomeriv/1-10-2015/item/ 198-nederzhavne-pravo-запроshennya-do-dyskusiyi-uvarova-oo.

Vernon, Raymond. In the Hurricane’s Eye: The Troubled Prospects of Multinational Enterprises. Harvard, 1998.

Webinar “Freedom of speech, populism and social media: Trump’s case and lessons for Ukraine.” [In Ukrainian.] Аccessed July 1, 2021. https://m.youtube.com/watch?v=dmkkRfZYpHQ&feature=youtu.be.

Wettstein, Florian. “The History of ‘Business and Human Rights’ and its Relationship with Corporate Social Responsibility.” In Research Handbook on Human Rights and Business, edited by Surya Deva and David Birchall. Edward Elgar, 2020.

“World Economic Forum, ‘Davos Manifesto 2020: The Universal Purpose of a Company in the Fourth Industrial Revolution’.” https://www.weforum.org/agenda/2019/12/davos-manifesto-2020-the-universal-purpose-of-a-company-in-the-fourth-industrial-revolution/.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-23

Номер

Розділ

БІЗНЕС І ПРАВА ЛЮДИНИ: ПЕРСПЕКТИВА НОВОГО С УСПІЛЬНОГО ДОГОВОРУ