Правова визначеність

Правова визначеність

Автор(и)

  • Віктор Смородинський Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.21564/2707-7039.2.242858

Ключові слова:

правова визначеність, загальні принципи права;, верховенство права, єдність судової практики;, леґітимні очікування;, автономне тлумачення, автономні поняття, законність;, res judicata, доктрина невизначеності закону

Анотація

Правова визначеність розглядається у статті не лише як один із загальних принципів права та одна з вимог верховенства права, а й загалом як засаднича властивість і умова значущості права та його інструментальної цінності. У цьому зв’язку аналізуються визначення верховенства права та переліки його складових, запропоновані західними філософами і теоретиками права та Венеційською комісією. Висвітлюються такі елементи принципу правової визначеності, як доступність законодавства та судової практики, передбачуваність правовоих актів, принципи єдності судової практики, леґітимних очікувань, res judicata, європейська концепція автономного тлумачення та американська доктрина невизначеності закону. Шляхом аналізу та синтезу теоретичних концепцій принципу правової визначеності, практики його тлумачення й застосування європейськими та національними судами, зв’язків між ним та іншими загальними принципами права (зокрема законності та розумності) доводиться визначна роль цього принципу в укоріненні верховенства права у національній правовій системі.

Біографія автора

Віктор Смородинський, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

кандидат юридичних наук, доцент кафедри теорії і філософії права

Посилання

Belianevych, Olena. “The Concept of Legitimate Expectations and Problems of its Application by the Ukrainian Courts.” Pryvatne pravo i pidpryemnytstcvo 16 (2016): 41–45 (in Ukrainian).

Berzanyuk, Jan. “he Ratio of the Need to Ensure the Unity of Judicial Practice and Deviation from the Legal Positions of the Supreme Court (on the example of resolving public law disputes).” Sudebno-yuridicheskaya gazeta, August 26, 2020, https://sud.ua/ru/news/blog/177404-spivvid- noshennya- neobkhidnosti-zabezpechennya-yednosti-sudovoyi-praktiki-ta-vidstupu-vid-pravo- vikh-pozitsiy- verkhovnogo-sudu-na-prikladi-virishennya-publichno-pravovikh-sporiv?fbclid=- IwAR2D9EastZc6_ic oWnIGyUwMUIzxKUw2X1w3RWPgdg7LEoQuV798suRpCHg(in Ukrainian).

Bingham, Tomas. “The Rule of Law.” http://legalitas.com.ua/ua/ukr-t-bin%D2%91em-verxoven-stvo- prava/ (in Ukrainian).

Bogachova, Lyudmila. “The Principle of Legal Certainty in European and National Law (Substantive Characteristics).” Teoriya i praktyka pravoznavstva 2 (2013). http://nbuv.gov.ua/UJRN/tipp_2013_2_74 (in Ukrainian).

Fuller, Lon L. The Morality of Law. Kyiv: Sfera, 1999 (in Ukrainian).

Hayek, Friedrich August von. The Road to Serfdom: text and documents, edited by Bruce Caldwell. Definitive ed. London: The University of Chicago Press, 2007.

Мatveeva, Yuliya. “Legal Certainty and Judicial Lawmaking.” Nauk. zapiski nats. un-тu «Kyevo-Мogylans’ka akademiya». Vol. 103: Yurydychni nauky, 50–53. Кyiv, 2010 (in Ukrainian).

Petryshyn, Oleksandr, Dmytro Lukianov, Sergyi Maksymov, Viktor Smorodynskyi et al. General Theory of Law. Kharkiv: Pravo, 2020 (in Ukrainian).

Pohrebnyak, Stanislav. Fundamental Principles of Law (Substantive Characteristics). Kharkiv: Pravo, 2008 (in Ukrainian).

Rule of Law. Report no. 512/2009 (Venice Commission, Strasbourg, 4 April 2011 р.). https://www.

venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL -AD(2011)003rev-ukr.

Rule of Law Checklist. Study no. 711/2013 (Venice Commission, Strasbourg, 18 March 2016). https://

www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL -AD(2016)007-e.

Rule of Law Checklist. Commentary. Glossary. Translated by Sergiy Holovaty. USAID, 2017 (in Ukrainian).

Smorodynskyi, Viktor. “Judiciary in Ukraine (general theoretical problems).” PhD diss., Kharkiv, 2001

(in Ukrainian).

Summers, Robert S. “The Principles of the Rule of Law.” Notre Dame Law Review 74 (1999): 1691–712.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-10

Номер

Розділ

ПРИНЦИПИ ПРАВА І СУДОВА ПРАКТИКА