Ідеальний вимір права

Ідеальний вимір права

Автор(и)

  • Роберт Алексі Університет Кіля, Germany

DOI:

https://doi.org/10.21564/2707-7039.2.242829

Ключові слова:

природа права;, ідеальний вимір;, реальний вимір;, непозитивізм;, формула Радбруха;, претензія на правильність

Анотація

Основною темою статті є ідеальний вимір права. Автор доводить тезу про дуальну природу права, яка стверджує, що право з необхідністю включає як реальний, чи фактичний, вимір, так й ідеальний, чи критичний, вимір, а також демонструє, як ідеальний вимір (що стосується насамперед моральної правильності) передбачає істину непозитвізму. Ключові положення концепції, що представлена в статті, обґрунтовуються в полеміці з іншим відомим представником непозитивізму – Джоном Фіннісом.

Особлива увага приділяється визначенню зв’язку між реальним та ідеальним вимірами права, що передбачає відповідь на п’ять запитань. По-перше, чи існує найдальша межа права? По-друге, юридична аргументація ґрунтується виключно на авторитетних (владних) підставах чи вона також включає інші, невладні підстави? По-третє, який зв’язок існує між правами людини та правовими системами? По-четверте, чи слід розуміти демократію виключно як процедуру прийняття рішень або також як форму дискурсу? По-п’яте, чи містять правові системи лише правила, що виражають реальне «належне» чи також принципи, що виражають ідеальне «належне»? На ці п’ять запитань пропонуються відповіді такими п’ятьма тезами: на перше - формулою Радбруха; на друге - тезою особливого випадку; на третє тезою про те, що конституційні права слід розуміти як спроби позитивізації прав людини; на четверте – деліберативною моделлю демократії; і на п’яте – теорією принципів. Усі п’ять тез стосуються одного і того ж пункту: претензії на правильність.

Біографія автора

Роберт Алексі, Університет Кіля

профепрофесор публічного права і філософії права, член Академії наук Геттінгена

Посилання

Alexy, Robert. “A Defence of Radbruch’s Formula.” In Lloyd’s Introduction to Jurisprudence, 8th ed, edited by M.D.A. Freeman, 426–43. London: Sweet Ɛt Maxwell and Thomson Reuters, 2008.

Alexy, Robert. “An Answer to Joseph Raz.” In Law, Rights and Discourse. The Legal Philosophy of Robert Alexy, edited by George Pavlakos, 37–55. Oxford: Hart Publishing, 2007.

Alexy, Robert. “Bulygins Kritik des Richtigkeitsarguments.” In Normative Systems in Legal and Moral Theory. Festschrift for Carlos E. Alchourron and Eugenio Bulygin, edited by E. Garzon Valdes, W. Krawietz, G.H. von Wright, and R. Zimmerling, 235–50. Berlin: Duncker Ɛt Humblot, 1997.

Alexy, Robert. “Giustizia come Correttezza.” Ragion Pratica 9 (1997): 103–13.

Alexy, Robert. “Law and Correctness.” Current Legal Problems 51(1998): 205–21.

Alexy, Robert. “Law, Morality, and the Existence of Human Rights.” Ratio Juris 25 (2012): 2–14.

Alexy, Robert. “Legal Certainty and Correctness.” Ratio Juris 28 (2015): 441–51.

Alexy, Robert. “On the Concept and the Nature of Law.” Ratio Juris 21 (2008): 281–99.

Alexy, Robert. “On the Thesis of a Necessary Connection Between Law and Morality: Bulygin’s Critique.” Ratio Juris 13 (2000): 138–47.

Alexy, Robert. “Some Reflections on the Ideal Dimension of Law and on the Legal Philosophy of John Finnis.” The American Journal of Jurisprudence 58 (2013): 97–110.

Alexy, Robert. “The Dual Nature of Law.” Ratio Juris 23 (2010): 167–82.

Alexy, Robert. “The Existence of Human Rights.” Archives for Philosophy of Law and Social Philosophy, supplement 136 (2013c): 9–18.

Alexy, Robert. “The Nature of Arguments about the Nature of Law.” In Rights, Culture, and the Law. Themes from the Legal and Political Philosophy of Joseph Raz, edited by L. H. Meyer, S. L. Paulson, and T. W. Pogge, 3–16. Oxford: Oxford University Press, 2003.

Alexy, Robert. “The Nature of Legal Philosophy.” In Philosophy of Law. Critical Concepts in Philosophy, edited by B.H. Bix, 21–32. London and New York: Routledge, vol. I, 2006.

Alexy, Robert. “The Special Case Thesis.” Ratio Juris 12 (1999): 374–84.

Alexy, Robert. “The Weight Formula.” In Studies in the Philosophy of Law. Frontiers of the Economic Analysis of Law, edited by J. Stelmach, B. Brozek, and W. Zaluski, 9–27. Cracow: Jagiellonian University Press, 2007.

Alexy, Robert. A Theory of Constitutional Rights (first publ. 1985). Translated by J. Rivers. Oxford: Oxford University Press, 2002.

Alexy, Robert. A Theory of Legal Argumentation. The Theory of Rational Discourse as Theory of Legal Justification (first publ. 1978). Translated by R. Adler and N. MacCormick. Oxford: Clarendon Press, 1989.

Alexy, Robert. The Argument from Injustice. A Reply to Legal Positivism (first pub. 1992). Translated by S. L. Paulson and B. Litschewski Paulson. Oxford: Clarendon Press, 2002.

Aquinas, Thomas. Summa Theologiae. Turin: Edizioni Paoline, 1962.

Augustinus. De libero arbitrio. Edited by J. Brachtendorf. Paderbom: Ferdinand Schoningh, 2006.

Beyleveld, David, and Roger Brownsword. Human Dignity in Bioethics and Biolaw. Oxford: Oxford University Press, 2001.

Bulygin, Eugenio. “Alexy Between Positivism and Non-positivism.” In Neutrality and Theory of Law, edited by J. Ferrer Beltran, J. J. Moreso, and D. M. Papayannis, 49–59. Dordrecht: Springer, 2013.

Bulygin, Eugenio. “Alexy und das Riehtigkeitsargument.” In Rechtsnorm und Rechtswirklichkeit. Festschrift fur Werner Krawietz. Edited by A. Aarnio, S. L. Paulson, O. Weinberger, G. H. von Wright, and D. Wyduckel, 19–24. Berlin: Duncker Ɛt Humblot, 1993.

Bulygin, Eugenio. “Alexy’s Thesis of the Necessary Connection between Law and Morality.” Ratio Juris 13 (2000): 133–37.

Coleman, Jules. The Practice of Principle. Oxford: Oxford University Press, 2001.

Finnis, John. “Law as Fact and as Reason for Action: A Response to Robert Alexy on Law’s ‘Ideal Dimension’.” The American Journal of Jurisprudence 59 (2014): 85–109.

Finnis, John. “Reflections and Responses.” In Reason, Morality, and Law. The Philosophy of John Finnis, edited by John Keown and Robert P. George, 459–584. Oxford: Oxford University Press, 2013.

Finnis, John. Natural Law and Natural Rights, 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 2011.

Habermas, Jürgen. “A Short Reply.” Ratio Juris 12 (1999): 445–53.

Hart, Herbert. The Concept of Law, 3rd ed. Oxford: Clarendon Press, 2012.

John, Raz. The Authority of Law, 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 2009.

Kant, Immanuel. “The Metaphysics of Morals. Metaphysical First Principles of the Doctrine of Right” (first publ. 1797). In Practical Philosophy. Translated and edited by M. J. Gregor. Cambridge: Cambridge University Press, 1996.

Kant, Immanuel. Critique of Pure Reason. Translated by W. S. Pluhar and P. Kitcher. Indianapolis: Hackett Publishing, 1996.

Kelsen, Hans. Pure Theory of Law, 2nd ed. (first publ. 1960). Translated by M. Knight. Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1967.

Langshaw, John Austin. “A Plea for Excuses.” In Philosophical Papers, 2nd ed., 174–205. Oxford: Oxford University Press, 1970.

Radbruch, Gustav. “Statutoiy Lawlessness and Supra-Statutory Law” (first publ. 1946). Translated by B. Litschewski Paulson and S. Paulson. Oxford Journal of Legal Studies 26 (2006): 1–11.

Raz, Joseph. “About Morality and the Nature of Law.” The American Journal of Jurisprudence 48 (2003): 1–15.

Raz, Joseph. “The Argument from Justice, or How Not to Reply to Legal Positivism.” In Law, Rights and Discourse. The Legal Philosophy of Robert Alexy, edited by George Pavlakos, 17–35. Oxford: Hart Publishing, 2007.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-10

Номер

Розділ

ПРИРОДА ПРАВА