Спір про природу права

Спір про природу права

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.21564/2707-7039.2.242827

Ключові слова:

природа права, праворозуміння, дійсність (валідність) права, неправо, правовий позитивізм, теорія природного права; , непозитивізм, Роберт Алексі

Анотація

У статті здійснено аналіз умов для діалогу західної і пострадянської філософії та теорії права з питання про природу права (в термінах першої), або праворозуміння (в термінах другої), що створило б можливість для органічного включення елементів «спору про природу права» в контекст обговорення і вирішення питань, актуальних для пострадянської філософії права, включаючи перенесення акценту з теоретичного на практичний аспект проблеми природи права.

Дослідження починається із загальної характеристики особливостей властивого пострадянській юриспруденції «дискурсу праворозуміння» та виявлення онтологічних і аналітичних критеріїв класифікації типів розуміння права (природно-правовий, позитивістський, соціологічний) як підстав для подальшої конвергенції пострадянського і західного досвіду осмислення права.

Далі розкривається значення поняття чинності (валідності) права, в її різновидах соціальної, моральної та правової, для розуміння природи права в цілому і відповідних типів такого розуміння.

У заключній частині звертається увага на практичні аспекти дослідження природи права в контексті «надзвичайних справ», що відбуваються на межі права і неправа. Подальший аналіз розкриває методологічні можливості осмислення поняття права через співвідношення з контрарним поняттям «неправо» на прикладах: пострадянських дискусій про співвідношення права і закону, правового і неправового закону; гегелівської концепції права і неправа; сучасного непозитивістского підходу Роберта Алексі відповідно до критерію «граничної межі» права за формулою Радбруха.

У висновках узагальнюються положення про загальні і відмінні риси «дискурсу природи права» і «дискурсу праворозуміння», визначаються перспективи їх зближення.

У статті здійснено аналіз умов для діалогу західної і пострадянської філософії та теорії права з питання про природу права (в термінах першої), або праворозуміння (в термінах другої), що створило б можливість для органічного включення елементів «спору про природу права» в контекст обговорення і вирішення питань, актуальних для пострадянської філософії права, включаючи перенесення акценту з теоретичного на практичний аспект проблеми природи права.

Дослідження починається із загальної характеристики особливостей властивого пострадянській юриспруденції «дискурсу праворозуміння» та виявлення онтологічних і аналітичних критеріїв класифікації типів розуміння права (природно-правовий, позитивістський, соціологічний) як підстав для подальшої конвергенції пострадянського і західного досвіду осмислення права.

Далі розкривається значення поняття чинності (валідності) права, в її різновидах соціальної, моральної та правової, для розуміння природи права в цілому і відповідних типів такого розуміння.

У заключній частині звертається увага на практичні аспекти дослідження природи права в контексті «надзвичайних справ»,

У статті здійснено аналіз умов для діалогу західної і пострадянської філософії та теорії права з питання про природу права (в термінах першої), або праворозуміння (в термінах другої), що створило б можливість для органічного включення елементів «спору про природу права» в контекст обговорення і вирішення питань, актуальних для пострадянської філософії права, включаючи перенесення акценту з теоретичного на практичний аспект проблеми природи права.

Дослідження починається із загальної характеристики особливостей властивого пострадянській юриспруденції «дискурсу праворозуміння» та виявлення онтологічних і аналітичних критеріїв класифікації типів розуміння права (природно-правовий, позитивістський, соціологічний) як підстав для подальшої конвергенції пострадянського і західного досвіду осмислення права.

Далі розкривається значення поняття чинності (валідності) права, в її різновидах соціальної, моральної та правової, для розуміння природи права в цілому і відповідних типів такого розуміння.

У заключній частині звертається увага на практичні аспекти дослідження природи права в контексті «надзвичайних справ», що відбуваються на межі права і неправа. Подальший аналіз розкриває методологічні можливості осмислення поняття права через співвідношення з контрарним поняттям «неправо» на прикладах: пострадянських дискусій про співвідношення права і закону, правового і неправового закону; гегелівської концепції права і неправа; сучасного непозитивістского підходу Роберта Алексі відповідно до критерію «граничної межі» права за формулою Радбруха.

У висновках узагальнюються положення про загальні і відмінні риси «дискурсу природи права» і «дискурсу праворозуміння», визначаються перспективи їх зближення.

що відбуваються на межі права і неправа. Подальший аналіз розкриває методологічні можливості осмислення поняття права через співвідношення з контрарним поняттям «неправо» на прикладах: пострадянських дискусій про співвідношення права і закону, правового і неправового закону; гегелівської концепції права і неправа; сучасного непозитивістского підходу Роберта Алексі відповідно до критерію «граничної межі» права за формулою Радбруха.

У висновках узагальнюються положення про загальні і відмінні риси «дискурсу природи права» і «дискурсу праворозуміння», визначаються перспективи їх зближення.

Біографія автора

Сергій Максимов, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

доктор юридичних наук, професор кафедри теорії і філософії права, член-кореспондент Національної академії правових наук України, головний редактор журналу «Філософія права і загальна теорія права»

Посилання

Alchurron, Carlos E., and Eugenio Bulygin. Normative Systems. Wien; New York: Springer Verlag, 1971.

Alexy, Robert. “Between Positivism and Non-positivism? A Third Reply to Eugenio Bulygin.” In Bulygin

Eugenio, Selected Works on Theory and Philosophy of Law, edited by M. V. Antonov, E. N. Lisanyuk,

S. I. Maksimov, 412–28. St. Petersburg: Alef-Press, 2016 (in Russian).

Alexy, Robert. “On the Concept and the Nature of Law.” Ratio Juris vol. 21, no. 3 (September 2008):

281–89.

Alexy, Robert. “On the Thesis of a Necessary Connection between Law and Morality: Bulygin’s

Criticue.” In Bulygin Eugenio, Selected Works on Theory and Philosophy of Law, edited by M. V. Antonov,

E. N. Lisanyuk, S. I. Maksimov, 384–96. St. Petersburg: Alef-Press, 2016 (in Russian).

Alexy, Robert. The Concept and Validity of Law (A Reply to Legal Positivism). Translated by A. Laptev

and V. Kalshoier, edited by T. Yakovleva. Moscow: Infotropic Media, 2011 (in Russian).

Alexy, Robert. “The Dual Nature of Law.” Translated by S. Maksimov. Philosophy of Law Issues, vol.

VIII–IX (2012): 19–29 (in Russian).

Augustine. Opera/Werke. Vol. 9. Paderborn: Ferdinand Schöningh, 2006.

Bulygin, Eugenio. “Alexy’s Thesis of a Necessary Connection between Law and Morality.” In Bulygin

Eugenio, Selected Works on Theory and Philosophy of Law, edited by M. V. Antonov, E. N. Lisanyuk,

S. I. Maksimov, 379–83. St. Petersburg: Alef-Press, 2016 (in Russian).

Bulygin, Eugenio. “Alexy between Positivism and Non-positivism.” In Bulygin Eugenio, Selected

Works on Theory and Philosophy of Law, edited by M. V. Antonov, E. N. Lisanyuk, S. I. Maksimov,

397–411. St. Petersburg: Alef-Press, 2016 (in Russian).

Bulygin, Eugenio. “Is the Philosophy of Law (part of it) Based on an Error?” In Bulygin Eugenio, Selected

Works on Theory and Philosophy of Law, edited by M. V. Antonov, E. N. Lisanyuk, S. I. Maksimov,

42–54. St. Petersburg: Alef-Press, 2016 (in Russian).

Bulygin, Eugenio. “To the Problem of Objectivity of Law.” Philosophy of Law Issues vol. III (2005):

10–19 (in Russian).

Chestnov, Illya. Postclassical Theory of Law. St. Petersburg: Alef-Press Publishing House, 2012 (in

Russian).

Dworkin, Ronald. A Matter of Principle. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press,

1985.

Dworkin, Ronald. Law’s Empire. Translated by S. Moiseev, edited by S. Koval and A. Pavlova. Moscow:

Gaydar Institute Edition, 2020 (in Russian).

Finnis, John. Natural Law and Natural Rights. Translated by V. P. Gaidamaka and A. V. Panikhina.

Moscow: IRISEN, Mysl, 2012 (in Russian).

Fuller, Lon L. The Morality of Law. Translated by N. Komarova. Kyiv: Sfera, 1999 (in Ukrainian).

Fundamental Problems of Jurisprudence II. Law and Un-Law: Abstracts of the All-Ukrainian Round

Table (September 18–19, 2020), compiled by: S. Maksymov and N. Satokhina. Kharkiv, 2020

(in Ukrainian).

Hart, Herbert L. A. The Concept of Law. Translated by N. Komarova. Kyiv: Sfera, 1998 (in Ukrainian).

Hart, Herbert L. A. “Positivism and the Separation of Law and Morals.” In Philosophy of Law, edited

by Joel Feinberg and Jules Coleman, translated by Petro Tarashchuk, 77–100. Kyiv: Solomiya

Pavlychko Publishing House ‘Osnovy’, 2007 (in Ukrainian).

Hegel, Georg V. F. Fundamentals of Philosophy of Law, or Natural Law and Political Science. Translated

from German by Roman Osadchuk and Mykola Kushnir. Kyiv: Univers, 2000 (in Ukrainian).

Ilyin, Ivan. Hegel’s Philosophy as a Doctrine of the Specificity of God and Man, vol. II: The Doctrine of

Man. Moscow: Russian Book, 2002 (in Russian).

Kaufmann, Arthur. Rechtsphilosophie im Wandel: Stationen eines Weges. Frankfurt am Main: Athenäum, 1972.

Kostenko, Alexander. In the Light of Social Naturalism: Selected Works. Kyiv: Palivoda A. V., 2020

(in Ukrainian).

Kozyubra, Mykola. “Right the Law: The Problem of Criteria,” Journal of the Academy of Legal

Sciences of Ukraine 2 (2003): 88–92.

Kozyubra, Mykola. “Understanding of Law: Concepts, Types and Levels.” Law of Ukraine 4 (2010):

10–21 (in Ukrainian).

Lapayeva, Valentina. “Nersesyants Vladyk Sumbatovych.” In Great Ukrainian Legal Encyclopedia in

20 vol., vol. 2: Philosophy of Law, 516–19. Kharkiv: Pravo, 2017.

Lapaeva, Valentina. Types of Legal Understanding: Legal Theory and Practice. Moscow: Russian

Academy of Justice, 2012 (in Russian).

Law-Understanding is the Foundation of Legal Science and Practice. Law of Ukraine 4 (2010):

4–205 (in Ukrainian).

Maksimov, Sergey. Legal Reality: Experience of Philosophical Understanding. Pravo: Kharkiv, 2002

(in Russian).

Maksymov, Sergiy. “Law-Understanding.” In Great Ukrainian Legal Encyclopedia in 20 vol., vol. 3:

General Theory of Law, 587–93. Kharkiv: Pravo, 2017 (in Ukrainian).

Maksymov, Sergiy. “What is Law? Key Points of the Concept of Legal Reality.” Philosophy of Law

and General Theory of Law 1–2 (2016): 343–51. https://doi.org/10.21564/2227-7153 2016.1-

2.182649 (in Ukrainian).

Marmor, Andrei, and Alexander Sarch. “The Nature of Law.” In Stanford Encyclopedia of Philosophy, First

published Sun May 27, 2001; substantive revision Thu Aug 22, 2019. https://plato.stanford.edu/

entries/lawphil-nature/.

Nersesyants, Vladik S. Jurisprudence: An Introduction to the Course of the General Theory of Law and

State. Moscow: Norma, Infra-M, 1998 (in Russian).

Nersesyants, Vladik S. Philosophy of Law. Moscow: Norma, 2005 (in Russian).

Petryshyn, Oleksandr. “Understanding of Law in National Legal Theory: The Societal Context.”

Philosophy of Law and General Theory of Law 1 (2012): 37–49 (in Ukrainian).

Polyakov, Andrey. Communicative Understanding of Law: Selected Works. St. Petersburg: Alef-Press

Publishing House, 2014 (in Russian).

Rabinovych, Petro. “Necessity Approach is an Instrument of Exposure of Social Essence of Law and

State.” Scientific Proceedings of the Odessa National Law Academy 8 (2009): 45–53 (in Ukrainian).

Rabinovych, Petro. “Some Contemporary Conceptions of Law in Russia and Ukraine (in the Light of

the Needs-Oriented Law-Understanding).” Philosophy of Law and General Theory of Law 1 (2013):

150–68. https://doi.org/10.21564/2227-7153.2013.1.183237 (in Ukrainian).

Radbruch, Gustav. “Statutory Lawlessnes and Suppra-Statutory Law.” Philosophy of Law Issues II

(2004): 83–94. (in German and in Ukrainian).

Raz, Joseph. The Authority of law. Essays on Law and Morality. Oxford: Oxford Clarendon Press, 1979.

Raz, Joseph. “Dworkin: A New Link in the Chain.” California Law Review 74 (1986): 1103–19.

Rodriguez-Blanco, Veronica. “Is Finnis Wrong.” Legal Theory 13 (2007): 257–83.

Satokhina, Natalia. “Radbrukh Formula.” In Great Ukrainian Legal Encyclopedia in 20 vol., vol. 2:

Philosophy of Law, 1017–19. Kharkiv: Pravo, 2017 (in Ukrainian).

Stovba, Аleksеy. “Law and Un-Law: Is a Negative Ontology of Law Possible?” Philosophy of Law

and General Theory of Law 1 (2020): 16–37. https://doi.org/10.21564/10.21564/2227-

7153.2010.1.219033 (in Russian).

Stovba, Oleksiy. Law and Time. Kharkiv: Tim Publish Group, 2016 (in Ukrainian).

Vovk, Dmitro “Theology of Soviet Law.” Philosophy of Law and General Theory of Law 1 (2020):

53–86. https://doi.org/10.21564/10.21564/2227-7153.2010.1.219042 (in Ukrainian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-10

Номер

Розділ

ПРИРОДА ПРАВА