DOI: https://doi.org/10.21564/2227-7153.2020.1.219038

Недержавне правове регулювання: окремі загальнотеоретичні аспекти

О. Дашковська

Анотація


У статті здійснено спробу поглянути на право крізь призму концепції не-
державного правового регулювання. Вочевидь, що в сучасних суспільствах не існує права, яке б створювалося виключно державою. Різні суб’єкти громадянського суспільства в різних інституційних формах мають можливість цілком реальної участі у розробці змісту юридичних норм, лобіюванні прийняття/неприйняття певних правових рішень.
У статті зазначено, шо складний характер відносин, що формуються в сучасному суспільстві, не може забезпечуватися лише державним механізмом регулювання. Як варіант вирішення проблем щодо усунення прогалин у праві може бути використана концепція регулювання
суспільних відносин правилами, створеними певною спільнотою, що є втіленням результатів недержавного механізму регулювання. Недержавний механізм регулювання має особливий зміст, з одного боку, має допоміжне значення, а з іншого – в певних випадках може набувати
і основне значення по відношенню до державного. Зазначені правила посідають самостійне місце в системі джерел права, при цьому спільне застосування державних і недержавних правил зможе привести до належного регулювання певних приватноправових відносин. Концепція
правового регулювання з точки зору децентралізованої перспективи є складним завданням.
Вона залежить від численних елементів, що походять від характеру відносин між державою та суспільством, а також від відносин усередині суспільства.
Підкреслено, що недержавне регулювання може бути правовим і неправовим. Ключовим для проведення такого розмежування є визначення ознак права. Недержавне правове регулювання відрізняє від інших видів недержавного соціального регулювання такі ознаки: зв’язок з певним
центром публічної влади, інституційна забезпеченість, чіткий заздалегідь визначений зміст правил поведінки і негативних наслідків, принципова можливість забезпечити практичне настання таких наслідків.


Ключові слова


децентралізація правового регулювання; колективна автономія; недержавне право; корпоративна нормотворчість

Повний текст:

PDF

Посилання


Armstrong, Kenneth A. “Rediscovering Civil Society: The European Union and the White Paper on Governance.” European Law Journal 8, no. 1 (March 2002): 102–32.

Bachinin, Vladislav. Fundamentals of the Sociology of Law and Crime. Saint-Petersburg: Publishing house of St. Petersburg University, 2001 (in Russian).

Bashilov, Alexander. Russian Commercial Law, vol. I. Saint-Petersburg: Printing house of A. S. Suvorin, 1887 (in Russian).

Blondel, Jean. Comparative Government: An Inundation. London: Macmillan, 1990.

Cohen-Almagor, Rahael. “Between Autonomy and State Regulation: J. S. Mill’s Elastic Paternalism.” Philosophy 87, issue 4 (2012): 557–82.

Dalhuisen, Jan H. Dalhuisen on Transnational Comparative, Commercial, Financial and Trade Law, vol. 2. Oxford and Portland, Oregon: Hart Publishing, 2013.

Golmsten, Adolf. Essays on Russian Commercial Law, vol. 1. Saint-Petersburg: Printing house of D. V. Chichipadze, 1895 (in Russian).

Halpern, Marcelo, and Ajay K. Mehrotra. “From International Treaties to Internet Norms: The Evolution of International Trademark Disputes in the Internet Age.” University of Pennsylvania

Journal of International Economic Law (2000): 523–33.

Hirsch, D. Dennis. “The Law and Policy of Online Privacy: Regulation, Self-Regulation, or Co-Regulation?” Seattle University Law Review 34 (2011): 439–80.

Meyers, Diana Tietjens. Self, Society, and Personal Choice, 1st ed. New York: Columbia University Press, 1989.

Mustill, Michael. “The New Lex Mercatoria: The First Twenty-five Years.” Arbitration International 3 (1988): 33–34.

Nedelsky, Jennifer. Law’s Relations. A Relational Theory of Self, Autonomy, and Law. New York: Oxford University Press, 2013.

Perreau-Saussine, Amanda, and James B. Murphy, eds. The Nature of Customary Law: Legal, Historical and Philosophical Perspectives. New York: Cambridge, 2007.

Petrishin, Oleksandr. “Problems of Social Law and Social Legal Science.” Pravo Ukrainy 8 (2011): 131–41 (in Ukrainian).

Rabinovich, Petro. “Right-handedness: Sluggishness, Classification, Lack of Pluralism.” Biuleten Ministerstva yustytsii Ukrainy 5 (2007): 26–32 (in Ukrainian).

Sieckmann, Jan-R. The Logic of Autonomy: Law, Morality and Autonomous Reasoning (Law and Practical Reason). Oxford and Portland, Oregon: Hart Publishing, 2012.

Parisi, Francesco. “Spontaneous Emergence of Law: Customary Law?” In Encyclopedia of Law & Economics, vol. 5, 603–30. Elgar, 2000.

Suksi, Мarkku. “The Characteristics of Autonomy v. Federalism.” In Sub-State Governance through Territorial Autonomy (A Comparative Study in Constitutional Law of Powers, Procedures and

Institutions). Berlin and Heidelberg: Springer, 2011.

Tang, Zyeng Sophia. “Non-state Law in Party Autonomy – A European Perspective.” International Journal of Private Law 5, no. 1 (2012): 22–39.

Triantis, George G. “Organizations as Internal Capital Markets: The Legal Boundaries of Firms,Collateral, and Trusts in Commercial and Charitable Enterprises.” Harvard Law Review 117

(2004): 1103–62.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 О. Дашковська

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2227-7153 (Print) ISSN 2707-7039 (Online)