Фінансування журналу

Видавець

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

Yaroslav Mudryi National Law University

Джерела підтримки

Видається коштом університету