Історія журналу

Журнал заснований у січні 2012 р. як додаток до юридичного журналу «Право України», співзасновниками якого були Національна академія правових наук України, Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України, Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» (зараз – Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого), Конституційний Суд України, Верховний Суд України, Вищий господарський суд України, Генеральна прокуратура України, Міністерство юстиції України, Спілка адвокатів України. Наказом Міністерства освіти і науки України від 15 квітня 2014 р., науковий журнал «Філософія права і загальна теорія права» було внесено до переліку фахових видань у галузі юридичних наук. Відповідно до Ліцензійної угоди від 16 травня 2013 видання включено до Міжнародної наукометричної бази даних «EBSCO Publishing, Inc.» (США), у 2015 році – до наукометричної бази «Index Copernicus International» (Польща). Вийшло 10 випусків журналу.

У квітні 2019 року науковий журнал «Філософія права і загальна теорія права» був зареєстрований як окреме видання, засновником і видавцем якого є Національний університет імені Ярослава Мудрого. Видається змішаними мовами: українською, російською, англійською двічі на рік.

Журнал продовжує практику фахового обговорення фундаментальних проблем права як надважливого соціального і духовного феномена. Географія його авторів традиційно охоплює як відомі центри вітчизняної філософсько-правової й теоретико-правової думки (Дніпро, Київ, Львів, Одеса, Харків, Ужгород), так і університети зарубіжних країн (Австралія, Аргентина, Білорусь, Велика Британія, Естонія, Канада, Литва, Нідерланди, Німеччина, Польща, Росія, США та ін.).